Norwegian-German translation of fornye

Translation of the word fornye from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

fornye in German

fornye
generellverb erneuern, innovieren
Synonyms for fornye
Derived terms of fornye
More examples
1.Politiet må derfor være tilbakeholdent med å fornye oppholdstillatelsen der en utdannelse er fullført og vedkommende ønsker å begynne på et nytt studium," heter det blant annet i rundskrivet.
2.Skolen 1983" har i likhet med årboken ifjor innhold som kan bidra til å fornye skoledebatten og gjøre den mer aktuell.
3.Både økonomisk og praktisk må beboerne kunne bli i stand til å fornye og overta boliger, men til det trengs gode rådgivningskontorer, påpekte Oscar Stenseth (v).
4.Det franske kommunistparti vil åpenbart heller dø enn å la seg fornye - gå ned med det gamle ideologiske flagg til topps !
5.Det har vært nødvendig for oss å fornye de arkitektoniske løsningene fordi vi i så mange år har bygget et så stort antall boliger i et begrenset område, sier MejlænderLarsen.
6.Fordi budsjettposten som dekker utgiftene til blant annet støttekontaktvirksomheten er oppbrukt, så vi beklageligvis ingen annen utvei enn å sende et brev til 10 familier som skulle fornye avtalen om støttekontakt.
7.Hvordan fornye seg ?
8.Jeg ville være meget takknemlig om nomisasjonen til Nobels Fredspris i seg selv kan bidra til å fornye det budskap som ble gitt til folk da Mor Teresa fikk fredsprisen, slik at vi både som land og folk for alvor begynner å identifisere oss med de fattige i verden.
9.Kritikerne mener antagelig at man ikke kan fornye renessansens billedspråk.
10.Nei, vi kommer neppe til å fornye oss i bilfart.
11.Norge må sannsynligvis fornye sin militære helikopterpark innen utgangen av 1980årene.
12.Når jeg nå ikke kommer til å fornye medlemskapet mitt i fagforeningen, er det en reaksjon på manglende solidaritet journalister imellom.
13.Veidirektør Eskild Jensen overdriver litt når han snakker om at det bygges bare en ny ferge i året, og at det vil ta 100 år å fornye de ferger vi har, sier samferdselsminister Johan J. Jakobsen til Aftenposten.
14.Yes har klart å fornye seg.
15.Allikevel må vi fornye World Cup i pakt med tidens krav.
16.Analysene av skolefagene under arbeidet vårt viser at vi må fornye skolen for å holde noenlunde tritt med utviklingen i samfunnet ellers.
17.Arbeidene med å fornye de sentrale passasjerfunksjonene på lufthavnen skal begynne i nær fremtid, og Sloane regner med at de skal stå klar til bruk i 1988 / 89.
18.At han i en alder av 28 år ikke kan fornye seg eller bli bedre med mindre han satser 100 prosent, forteller Haanshus.
19.Batterifabrikken har også sikret seg førsteretten til å fornye millionkontrakten om tre år hvis den fortsatt er interessert.
20.Begge lag er i ferd med å fornye seg, men VestTyskland har rutinerte spiller.
21.Beiarn kommune har bedt om et snarlig svar på om Staten ønsker å fornye leieavtalen.
22.Bildeldivisjonens leder, Olav Volldal, sier at erhvervelsen av Tønsberg Presstøperi er et viktig skritt i en langsiktig strategi for å fornye og styrke KVs posisjon i markedet for leveranser til bilindustrien.
23.Både Eik og Strindheim bør ha minst syv poeng på de siste seks kampene for å fornye kontrakten.
24.Datateknologien holder inntog i skolen og kan fornye faginnhold og arbeidsmåter som aldri før.
25.De to reiste til Niger for å fornye passet efter å ha blitt avvist av grensevakter i Nigeria som mente passet var ugyldig.
26.Den er fullt brukbar også, vi fikk den fra bensinstasjonen oppe i gaten som skulle fornye...
27.Den langvarige NorgeAmerikautstillingen på Høvikodden forsetter å fornye seg ved den gode ide å presentere konsentrerte mønstringer av norske kunstnere, mer eller mindre bosatt i og influert av New Yorks miljø.
28.Den private byfornyelsen er ifølge Gjærum avgjørende for at Oslo skal kunne nå målsetningen : å fornye 2000 leiligheter i året.
29.Den skal forbedre - ikke fornye.
30.Dengang eide bibliotekene bildene og man hadde ikke råd til å fornye samlingen særlig.
Similar words

 
 

fornye as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) fornyefornyendefornyet
Indikative
1. Present
jegfornyer
dufornyer
hanfornyer
vifornyer
derefornyer
defornyer
8. Perfect
jeghar fornyet
duhar fornyet
hanhar fornyet
vihar fornyet
derehar fornyet
dehar fornyet
2. Imperfect
jegfornyet
dufornyet
hanfornyet
vifornyet
derefornyet
defornyet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde fornyet
duhadde fornyet
hanhadde fornyet
vihadde fornyet
derehadde fornyet
dehadde fornyet
4a. Future
jegvil/skal fornye
duvil/skal fornye
hanvil/skal fornye
vivil/skal fornye
derevil/skal fornye
devil/skal fornye
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha fornyet
duvil/skal ha fornyet
hanvil/skal ha fornyet
vivil/skal ha fornyet
derevil/skal ha fornyet
devil/skal ha fornyet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle fornye
duville/skulle fornye
hanville/skulle fornye
viville/skulle fornye
dereville/skulle fornye
deville/skulle fornye
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha fornyet
duville/skulle ha fornyet
hanville/skulle ha fornyet
viville/skulle ha fornyet
dereville/skulle ha fornyet
deville/skulle ha fornyet
Imperative
Affirmative
duforny
viLa oss fornye
dereforny
Negative
duikke forny! (forny ikke)
dereikke forny! (forny ikke)
Your last searches