Norwegian-German translation of forråde

Translation of the word forråde from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

forråde in German

forråde
mekaniskverb vergröbern, grob machen
Synonyms for forråde
Similar words

 
 

More examples
1.20. januar i år ble en sovjetisk diplomat i Wien tilbudt en stor sum penger fra norsk side i et forsøk på å få ham til å forråde sitt land, blir det hevdet i noten fra Moskva.
2.Når han bedrar sin beste venn med dennes kjæreste for senere å forråde sandinistene og ovenikjøpet svindler med fotografier og går på tvers av etiske regler for pressefotografer, får man mindre sympati for ham og vi kan styre vår begeistring for en happy ending under festrusen til slutt.
3.Byråsjefen ble imidlertid arrestert på fersk gjerning uten å kunne få overlevert denne tykke bunken av følsomme dokumenter, og han er derfor på dette punkt tiltalt for forsøk på å forråde dette hemmelige materiale til en fremmed stat.
4.De tiltalte har aldri hatt til hensikt å forråde noe til en annen stat, sa Bae.
5.Den konservative lederen ble prompte uthengt som en som er villig til å forråde Hellas nasjonale rettigheter i Egeerhavet til fienden.
6.For hva hadde han å forråde, han som egentlig hverken hadde noe fedreland eller noen normativ politisk ideologi ?
7.Ingen kunne tenke seg muligheten av at de skulle forråde den styrende klasse de selv tilhørte.
8.Nordmennene ville selvsagt ikke forråde Atle Kvålsvoll, som var med foran, og endte på 3. plass sammenlagt.
Your last searches