Norwegian-German translation of forråtnelse

Translation of the word forråtnelse from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

forråtnelse in German

forråtnelse
generellnoun Verfaulen [n]
  matvarernoun Fäulnis [f]
  fruktnoun faule Stelle [f], Verfaultes [n]
  matnoun Fäulnis [f]
  råtnenoun Verwesung [f], Fäulnis [f], Fäule [f]
Similar words

 
 

More examples
1.Dette er hunder som kan påvise forråtnelse i trevirke, noe en regner med kan spare televerket for millioner av kroner.
2.Eksperter har opplyst at sild som går i forråtnelse, efterhvert avgir flere giftige gasser.
3.Vi er i det franske landskapet Artois, naturen er i forråtnelse og den store, svarte vinden feier inn fra vest.
4.Vi håper å kunne berge det meste av fisken før forråtnelse skjer, sier Mosand.
5.En vanlig sprinklet kasse vil da gi kjapp forråtnelse og fint tilskudd til havebedene hvert år.
6.Forråtnelse gjør at fett flyter opp til overflaten og forurenser området.
7.Og den sørger for at neste års liv forsvarlig lagres i røttene, og den sørger for at bladene faller og lar dem gå i forråtnelse i sikker forvissning om at av alt det døde skal mere liv oppstå, og slik skal høsten være med i den evige rundgang av liv og forgjengelighet, lagring av muligheter for nytt liv.
8.Selv om det er stor forråtnelse av lik, kan ikke dette overføre sykdommer til andre.
9.Svakheten er først og fremst en gradvis forråtnelse av det økonomiske liv, korrupsjon og ideologisk svekkelse.
Your last searches