Norwegian-German translation of forsøke å hindre

Translation of the word forsøke å hindre from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

forsøke å hindre in German

forsøke å hindre
avrådeverb abraten, ausreden

 
 

More examples
1.Vi frykter at visse krefter fysisk vil forsøke å hindre at fakkelen blir overlevert amerikanerne, advarer han.
2.Vi vil forsøke å hindre at EF fortsatt skal være storkapitalens lekeplass på bekostning av de sosialt dårligst stilte, sa De grønnes ledende EFpolitiker, Antje Vollmer.
3.Casey Jones er en av dem som vil forsøke å hindre det.
4.Den nye kunnskapen har gitt støtet til en flora av tiltak både i offentlig og privat regi, som tar sikte på å spre opplysning om voldtektsproblemet, gjøre tilværelsen tryggere for kvinner generelt, sørge for hjelp og støtte til de som blir voldtatt og forsøke å hindre at voldtektsmannen gjentar ugjerningen.
5.Det er angrep fra ministrene for henholdsvis hæren og luftforsvaret som har gitt næring til spekulasjon om at krefter innen landets væpnede styrker vil forsøke å hindre at opposisjonens kandidat, Tancredo Neves, vinner valget.
6.Det er også den beste måten å forsøke å hindre at landet faller i Sovjetblokkens favntak.
7.Foreløbig har israelerne kunnet gjøre lite annet enn å forsøke å hindre at våpen og sprengstoff føres inn i området.
8.Han kan forsøke å hindre at det amerikanske engasjementet i MellomAmerika utvikler seg til et slags Vietnamsyndrom før valget.
9.Man vil øke innsatsen overfor yrkeshemmede i en tid med stramt arbeidsmarked og forsøke å hindre at de ulike grupper blir satt opp mot hverandre.
10.Når et barn kommer i en slik situasjon, er Holtorganisasjonens første oppgave å forsøke å hindre at et barn må oppgis av sine foreldre eller slektninger.
11.Over sin hemmelige radiosender meldte geriljaen igår at den vil minelegge de viktigste veiene i landet og på den måten forsøke å hindre folk i å ta seg frem til valglokalene.
12.Pressetalsmann Peter Dykstra i Greenpeace understreker overfor Aftenposten at aktivistene ikke vil forsøke å hindre fartøyene i å forlate havneområdet i Miami.
13.Skal man tro innlegg i avisene og de mange henvendelser Televerket i den senere tid har fått, mener nå mange at det i denne mediefrigjøringens tidsalder er uanstendig av Televerket å forsøke å hindre borgere av dette land å motta direkte de mange TVprogrammer som efterhvert overføres gjennom detstadig økende antall telesatellitter.
14.Splittelsen kan føre til at det blir satt ut streikevakter som vil forsøke å hindre de andre å komme inn på havneområdet.
15.Tungt bevæpnede soldater kjørte rundt i gatene, og opposisjonsgrupper anklaget myndighetene for å forsøke å hindre folk i å delta i protestmøtene.
16.Vårt hopplag som skal forsøke å hindre finsk triumf i Lahti.
17.Dersom de skal være motivert og forsøke å hindre snikkjøring, må de føle en mening med sitt arbeide.
18.Mange har klaget over finansieringssystemet for sykehusene og ment at det frister fylkene til å forsøke å hindre at pasienter innlegges i sykehus som eies av Staten eller andre fylker ?
19.Norge kommer til å øke sitt engasjement i IFAD på bistandsbudsjettet for 1986, sier Brusletten, og understreker at Norge vil bruke alle tilgjengelige kanaler for å forsøke å hindre at IFAD bryter sammen.
20.200 menn, kvinner og barn har i flere måneder holdt til i en leir ved basen for å forsøke å hindre utplasseringen.
21.Da kan jeg iallfall forsøke å hindre at enkelte blader får et påskudd til å ta opp igjen den gamle historien så Vivi utsettes for et nytt helvete.
22.Daglig leder i Natur og Ungdom, Stein Olav Ringen, opplyser at tre aktivister i gummibåt vil forsøke å hindre prøvetagningen ved å legge seg mellom prøvetagningsutstyret som skal fires ned på bunnen og havoverflaten.
23.Den israelske delegaten, Israel Gelfer, opplyste til Reuter at Israel vil forsøke å hindre at fremtidige FIDEarrangementer blir lagt til land hvor noen av medlemslandenes statsborgere blir nektet adgang.
24.Det eneste man er blitt enige om hva sanksjoner angår, er at landene skal forsøke å hindre import av den sydafrikanske gullmynten Krugerrand, samt en del andre mindre vidtgående forslag som ikke ventes å få større virkning.
25.Det hersker fremdeles stor mistillit til styreformann og teatersjef, og vi vil forsøke å hindre at Toralv Maurstad eventuelt blir reengasjert som teatrets sjef, sier representanter for de ansattes tillitsvalgte efter et allmøte ved Nationaltheatret igår.
26.En politimann fulgte med båten, mens aktivister fra Natur og Ungdom fulgte efter i en gummibåt for å forsøke å hindre Miljøplan i å ta prøvene.
27.For de øvrige 6000 vil man efter alt å dømme forsøke å hindre tilførsel av alkohol på samme måte som under ungdomsfestivalen da praktisk talt samtlige turisthoteller i Moskva var tørrlagte.
28.Moskva vil fremfor alt forsøke å hindre at amerikanerne plasserer kjernefysiske våpen i verdensrommet, mens Washington først og fremst tar sikte på store reduksjoner i de ordinære kjernefysiske arsenaler.
29.På museumshold har det reist seg protester mot at mesterverket forsvinner ut av Storbritannia, og direktøren for det nasjonale skotske galleri, Timothy Clifford, har sagt at han vil forsøke å hindre at myndighetene utsteder den nødvendige eksportlisens.
30.Riktignok skal politiet forsøke å hindre lovbrudd, men det bærer galt avsted hvis politiet skal stanse enhver mistenkelg diplomatkontakt eller ethvert tvilsomt avismanuskript før det foreligger holdbare beviser.
Your last searches