Norwegian-German translation of forsvare

Translation of the word forsvare from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

forsvare in German

forsvare
støtteverb für jemanden eintreten, für etwas eintreten
  gi en bra unskyldning forverb erklären, begründen
  rettsvitenskapverb verteidigen, sprechen für
  personverb die Partei ergreifen, sich stark machen für
  oppførendeverb entschuldigen, rechtfertigen
  beskytteverb verteidigen, schützen
  støtte verb verteidigen, rechtfertigen
Synonyms for forsvare
Derived terms of forsvare
Anagrams of forsvare
Examples with translation
Vi må hjelpe dem som ikke kan forsvare seg.
More examples
1.Det er type, det, du, som ikke vil forsvare landet sitt !".
2.Efter et konvensjonelt angrep, vil NATO temmelig raskt gripe til atomvåpen for å forsvare seg.
3.En av kommunistenes viktigste oppgaver er å forsvare og styrke denne skansen.
4.Et slikt mer pragmatisk argument for bekjennelseskrav i et parti lar seg nok forsvare også ut fra en luthersk toregimentsteologi.
5.Frankrike vil forsvare fransk område til siste tysker" har det vært sagt med adskillig kynisme.
6.Hva er årsaken til at De allerede synes å ha oppgitt tanken på å forsvare Deres land ?
7.Ja, det er i høyeste grad aktuelt å forsvare sin identitet, fordi det er det beste forsvar mot rasist iske ideer !
8.Jeg er uenig i hva du sier, men jeg vil inntil døden forsvare din rett til å si det.
9.Og man skal heller ikke trekke på smilebåndet når komiteformannen, Reiulf Steen, gjør et snublende forsøk på å forsvare sin partifelle ved å fremholde at det alvorlige ligger i Høyres arrogante avvisning av hans kvinnelige partifelles problemstillinger.
10.Skaff oss en barnevakt til Odd Kristen, og jeg skal gå inn for å forsvare VMtriumfene fra Oslo for to år siden !
11.Soldatens ærerike plikt å forsvare moderlandet.
12.Ulikhet i kulturtradisjoner kan ikke forsvare krenkelser av slike elementære rettigheter.
13.Vi har viljen, men ikke evnen til å forsvare vår nøytralitet på dette område, i motsetning til i luften og på bakken", erklærte han.
14.Vi i Sverige er rede til å forsvare vårt demokratiske samfunn, grunnlagt på enkeltmenneskets frihet, like rettigheter og kollektive bestrebelser for sosiale og kulturelle fremskritt.
15.Alle er enige om at de vanskelige forhold ved Bærum ligningskontor har uheldige konsekvenser, sa Gravdahl, og tilføyet at ingen kunne forsvare en slik urettferdig behandling.
16.At indianere flere steder i MellomAmerika tar til våpen for å forsvare sine rettigheter, avspeiler en desperat situasjon efter nærmere 500 års undertrykkelse, sier Jose Carlos Morales, president i Verdensrådet for urbefolkninger (WCIP) til Aftenposten.
17.Atomparaplyen som skulle forsvare Europa, er borte.
18.De er overalt, og derfor må vi forsvare oss mot den aggresjon vi daglig er ofre for.
19.De meget effektive NIKEbatteriene kan forsvare hele Østlandsområdet.
20.De nye reserveanslagene bekrefter at det er nok gass på Haltenbanken til å forsvare en lønnsom utbygging, sier fylkesordfører Lars Ramstad i Møre og Romsdal.
21.De nye reserveanslagene til Oljedirektoratet bekrefter at det er funnet nok gass på Haltenbanken til å forsvare en lønnsom utbygging, sier fylkesordfører Lars Ramstad i Møre og Romsdal til Aftenposten.
22.Denne del av vårt fag vil vi forsvare med nebb og klør som vårt ansvarsområde.
23.Denne ordningen fører med seg strømmer av velsignelser, og jeg kan ikke skjønne annet enn at man på visse hold griper til mistenkeliggjørelse for å forsvare det faktum at man selv ikke vil ta bryet som følger med å holde orden på individuell adopsjon, sier hun.
24.Dersom vi en vakker dag får MIG fordi vi anser dem som nødvendige for å forsvare vår suverenitet og territoriale integritet, vil vi som en suveren stat ha full rett til å gjøre det, sa utenriksminister Miguel d Escoto Brockman i et TVintervju i uken som gikk.
25.Dessuten, spør han, - hvordan i helvete skal vi kunne forsvare en politikk uten å bli informert om hva denne politikk går ut på.
26.Dessuten må vi se på spillernes treningsdisiplin og vilje til å bli bedre, hva som foregår på klubbplan og finne ut av om det håndballfaglige miljøet i Norge er godt nok til å forsvare en målsetning om at vi skal være blant verdens seks beste nasjoner i damehåndball.
27.Det bør bli funnet mer for å forsvare en utbygging - spesielt olje.
28.Det er klart at om vi ikke hadde befunnet oss i en krigstilstand, som er påført oss av USA, så ville det ikke vært aktuelt med noe valg, fordi det er utøvende makt en revolusjon trenger, - utøvende makt til å forsvare proletariatets diktatur med.
29.Det er ærefullt å forsvare moderlandet.
30.Det hadde vært moro å forsvare den seieren, for Kongepokalen er satt opp på denne distansen.
Similar words

 
 

forsvare as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) forsvareforsvarendeforsvart
Indikative
1. Present
jegforsvarer
duforsvarer
hanforsvarer
viforsvarer
dereforsvarer
deforsvarer
8. Perfect
jeghar forsvart
duhar forsvart
hanhar forsvart
vihar forsvart
derehar forsvart
dehar forsvart
2. Imperfect
jegforsvarte
duforsvarte
hanforsvarte
viforsvarte
dereforsvarte
deforsvarte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde forsvart
duhadde forsvart
hanhadde forsvart
vihadde forsvart
derehadde forsvart
dehadde forsvart
4a. Future
jegvil/skal forsvare
duvil/skal forsvare
hanvil/skal forsvare
vivil/skal forsvare
derevil/skal forsvare
devil/skal forsvare
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha forsvart
duvil/skal ha forsvart
hanvil/skal ha forsvart
vivil/skal ha forsvart
derevil/skal ha forsvart
devil/skal ha forsvart
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle forsvare
duville/skulle forsvare
hanville/skulle forsvare
viville/skulle forsvare
dereville/skulle forsvare
deville/skulle forsvare
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha forsvart
duville/skulle ha forsvart
hanville/skulle ha forsvart
viville/skulle ha forsvart
dereville/skulle ha forsvart
deville/skulle ha forsvart
Imperative
Affirmative
duforsvar
viLa oss forsvare
dereforsvar
Negative
duikke forsvar! (forsvar ikke)
dereikke forsvar! (forsvar ikke)
Your last searches