Norwegian-German translation of fortøye

Translation of the word fortøye from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

fortøye in German

fortøye
nautiskverb anlegen
More examples
1.En naturhavn omringet av tre store øyer, så godt beskyttet at man kan ligge der i dårlig vær, og så dyp at man kan fortøye i bolter langs fjellet.
2.Har man kommet inn i seilbåteiernes rekker, besitter man gjerne sjømannskap, man kjenner sjøveisreglene og kan til og med fortøye skikkelig.
3.De aller fleste fartøyene vil fortøye på indre havn i Bergen by.
4.Han for i sjøstøvlene og la i vei med å fortøye løsøre og skalke lukene brønnlokket - låvedøren, ifjor hadde rokket tatt sagkrakken og mast den tll pulver mot fjøsmuren.
5.Legger blant annet ut småbøyer mange steder hvor du kan fortøye båten.
6.Turi ble dyvåt innen hun rakk å fortøye båten og løpe opp til huset.
7.Einar Tambarskjelve, som levde fra ca. år 980 til ca 1050, pleide å fortøye båtene sine innerst i vika i Børsa.
8.En svenske har fått avslag på å få fortøye en zeppeliner med gondol til en lysmast i vestre sving.
9.En åtte meter lang stokk til å fortøye båter i (svangklo) stakk ut fra selve bryggen.
10.Er det langt å gå for å få seg en dukkert, og kan man i tilfelle fortøye båten ganske trygt ?
Similar words

 
 

fortøye as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) fortøyefortøyendefortøyet
Indikative
1. Present
jegfortøyer
dufortøyer
hanfortøyer
vifortøyer
derefortøyer
defortøyer
8. Perfect
jeghar fortøyet
duhar fortøyet
hanhar fortøyet
vihar fortøyet
derehar fortøyet
dehar fortøyet
2. Imperfect
jegfortøyet
dufortøyet
hanfortøyet
vifortøyet
derefortøyet
defortøyet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde fortøyet
duhadde fortøyet
hanhadde fortøyet
vihadde fortøyet
derehadde fortøyet
dehadde fortøyet
4a. Future
jegvil/skal fortøye
duvil/skal fortøye
hanvil/skal fortøye
vivil/skal fortøye
derevil/skal fortøye
devil/skal fortøye
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha fortøyet
duvil/skal ha fortøyet
hanvil/skal ha fortøyet
vivil/skal ha fortøyet
derevil/skal ha fortøyet
devil/skal ha fortøyet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle fortøye
duville/skulle fortøye
hanville/skulle fortøye
viville/skulle fortøye
dereville/skulle fortøye
deville/skulle fortøye
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha fortøyet
duville/skulle ha fortøyet
hanville/skulle ha fortøyet
viville/skulle ha fortøyet
dereville/skulle ha fortøyet
deville/skulle ha fortøyet
Imperative
Affirmative
dufortøy
viLa oss fortøye
derefortøy
Negative
duikke fortøy! (fortøy ikke)
dereikke fortøy! (fortøy ikke)
Your last searches