Norwegian-German translation of forvaring

Translation of the word forvaring from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

forvaring in German

forvaring
rettsvitenskapnoun Haft [f]
Similar words

 
 

More examples
1.De fem amerikanske sjømennene som sitter i forvaring i SovjetUnionen, representerer ingen trusel mot landet vårt og vil snart bli løslatt, uttalte en offentlig sovjetisk tjenestemann i et intervju på amerikansk fjernsyn igår.
2.Det er umulig å forutsi hvem som kan få tilbakefall, og dette kan føre til forvaring av mennesker uten grunn, mente professor Nils Christie.
3.Dette betyr at vi ved Oslo politikammer hverken har hunder eller sykler i forvaring, sier politiinspektør Haugen, som oppfordrer publikum til å ta kontakt med de nevnte steder i fall det skulle bli aktuelt.
4.Fontenen er i trygg forvaring hos oss, og den er slett ikke mystisk, ler driftssjef Terje Vedal.
5.I sitt testament fra 1969 gjorde Maria Quisling det klart at alt som var igjen av personlige papirer efter henne og hennes mann skulle overlates Universitetsbiblioteket under for utsetning av sikker forvaring.
6.Mannen hadde forskanset seg med en rekke geværer, men her er alt i trygg forvaring hos lensmannsbetjent Dagfinn Dyrud (t.h.) og lensmannsbetjent Ragnar Treverket.
7.10 demonstranter ble arrestert og ytterligere 80 ble holdt i forvaring av politiet.
8.Alle de 28 ble midlertidig holdt i forvaring.
9.Amerikanske myndigheter har bare tatt den drapsmistenkte i forvaring i påvente av en avklaring om hvordan saken mot ham skal efterforskes.
10.Av de to tyrkerne som sitter i forvaring i Italia, var det Omar Bagci som ga attentatmannen den pistolen han brukte til mordforsøket.
11.Bakgrunnen for bestemmelsen er blant annet at en konsulær tjenestemann har rett til å besøke en borger av senderstaten som er tatt i forvaring av politiet, rett til å snakke med ham eller korrespondere med ham, samt hjelpe ham med nødvendig juridisk bistand.
12.Barna ble ved arrestasjonen mandag tatt i forvaring av de sosiale myndigheter i påvente av en rettslig avgjørelse.
13.Blant de som ble tatt i politiets forvaring, var tidligere statsminister Azizur Rahman.
14.Brennevinet var i forvaring på lensmannskontoret efter et tyveri fra dampskipsekspedisjonen på Årdalstangen.
15.Da Vlasov ennå var i forvaring hos sysselmannen hadde han kontakt med den sovjetiske konsulen i Barentsburg, som forlangte å få treffe ham.
16.Da hadde SS tatt meg i forvaring.
17.De fem fangene som politiet mener utgjør den harde kjernen, sitter nå i forvaring i kjelleren i tinghuset.
18.De seks, hvorav fire skal være fra Dublin, holdes fortsatt i forvaring i henhold til de spesielle bestemmelser i antiterroristloven.
19.De skal innen 5. september overføres til midlertidig forvaring i Riksarkivet.
20.De to blir holdt i forvaring mens efterforskningen i forbindelse med den" skitne krigen" fortsetter.
21.Den tidligere øverstkommanderende for marinen, Emilio Massera, det tredje medlem av den første juntaen, har siden ifjor vært holdt i forvaring på en marinebase som følge av en sivil efterforskning.
22.Deres beretning bekrefter dermed Dagsrevyens opplysninger om at Quislingarkivet har vært i myndighetenes forvaring efter krigen og først er fjernet på et senere tidspunkt.
23.Det er ennå ikke tatt noen avgjørelse om hva som skal skje med de seks gjenstandene efter Vidkun Quisling som igår ble overlatt i Riksarkivets forvaring.
24.Det holdes i trygg forvaring hos hovedkomiteens formann, kontreadmiral Bård Helle som her står sammen med Hitras tidligere sjef, pensjonert kommandørkaptein Ingvald O. Eidsheim.
25.Det vil også bli krevet en utvidet erstatning til de efterlatte efter matros Bjørn Pedersen som ble drept da han ble holdt i forvaring av libyske myndigheter.
26.Djilas og 27 andre personer ble holdt i forvaring natten over og fikk vende tilbake til sine hjem utpå dagen påskeaften.
27.Efter nesten fire timer i politiets forvaring ble de to sluppet ut av politihuset i Karlskrona.
28.Eftersom Vinmonopolet allerede har i sin forvaring en masse verdifullt utstyr med tilknytning til vinproduksjon og brennevinsfremstilling, har museumsledelsen bevisst latt være å efterlyse ytterligere materiale, fremholder konservator Torunn Johansen, som alene har samlet inn brorparten av gjenstandene i samlingen.
29.En 15 år gammel pike ble søndag kveld bortført av fire menn og voldtatt og holdt i forvaring i to døgn i en kjeller i et hus et eller annet sted på Sogn i Oslo.
30.En av besetningen ble holdt i fengslig forvaring i 16 døgn i land.
Your last searches