Norwegian-German translation of framtredende

Translation of the word framtredende from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

framtredende in German

framtredende
oppdukkendenoun Auftauchen [n], Erscheinen [n]
Synonyms for framtredende
Similar words

 
 

More examples
1.Men det er uholdbart når dette fører til - som det faktisk har gjort - at en framtredende latinamerikaner har kommet ut fra et møte med Stray og klaget over at Stray" bare refererte Reaganregjeringens synspunkter", og at en svart, sørafrikansk nasjonalistleder etter en konferanse med Stray har klaget over at det var omtrent som et møte med" Pik" Botha, apartheidregimets utenriksminister.
2.Riktignok har framtredende tillitsmenn i LO kritisert organisasjonen for å være preget av umoderne tankegang.
3.Vi stopper ved Myhres uttalelser for å gjøre oppmerksom på hva slags tanker det nå lekes med i framtredende juristkretser i vårt land.
4.Det er ikke bare i fylker som til daglig føler distriktspolitikken på kroppen at framtredende Appolitikere ønsker å samarbeide med Senterpartiet.
5.De israelse kampflyene som bombet PLOhovekvarteret i Tunis tidligere denne uken, efterfylte drivstoff ved en europeisk NATObase, hevder en framtredende PLOrepresentant ifølge NTBAFP.
6.IsraelNATO De israelske kampflyene som bombet PLO hovedkvarteret i Tunis tidligere denne uken, efterfylte drivstoff ved en europeisk NATObase, hevder en framtredende plorepresentant ifølge NTBAFP.
Your last searches