No translation found.

Unfortunately, we did not find any translations for the keyword fylde. Please make sure that you spelled the word correctly.


Remember that you might find the translation you are looking for if you write the word in singular form (instead of plural) or infinitive (instead of a conjugated form of a verb).


We are working hard to add missing translations, so please bear with us.


Similar words

 
 

More examples
1.16 timer av vår svinnende ungdom for at stat og kommune i tidens fylde skal kunne plukke oss for mere penger.
2.Andre museer og samlinger har derfor forlengst uttrykt interesse for utstillingen - og håp om å få overta den, i tidens fylde.
3.Beskrivelser som sødmeaktig fuktighet, fast fylde, hard, brennsmak i odøren fylte, ifølge Tønsbergs Blad, luften.
4.De enkelte satsene blir formidlet med varme og klanglig fylde.
5.Derfor er hovedtyngden av akkompagnementet båret av continuoinstrumentet, bare forsterket av orkesteret for å gi fylde og glans til viktige høydepunkter i handlingen, samt ouverture og mellomspill.
6.Det lyder forvirrende, men gir scenene en øket spenning og fylde som holder oss fascinert frem til den avklarede ro i avslutningsbildet.
7.Det synes å ulme av fylde og glede, av blå himmel og appelsiner.
8.Eller en kan også si at mens tyskerne vil få frem vinens sødme, vil en i Alsace vise vinens styrke og fylde.
9.En nobel, gråhåret Beaune med middels fylde.
10.Forbrukervennlige bordkort med beskrivelser av smak og fylde, opplysninger om hvor vinen kommer fra, serveringstips, alkoholstyrke og sukkerinnhold, samt selvfølgelig prisen er plassert ved hver flaske.
11.Hans utbrudd over den hvite fylde hos et ungt kalkunslakt, hans sammenligning med svulmende legemsdeler hos det svake kjønn avslører ham, han er ingen norsk puritaner og det kan vi bare takke for.
12.I artiklens tekst meldes der endvidere om, at det lovforslag som blev fremsat 20. januar til afløsning af højskoleloven fra 1949 vil koste den norske stat en ekstraudgift på 7 millioner, og det er naturligvis tal der kan fylde en besparelsestilvænnet dansker med både forundring og misundelse.
13.I tidens fylde skal vi hente opp japanske eksperter til å demonstrere hvordan det kan gjøres, sier turistsjef Arild N. Kristiansen.
14.I tidens fylde ville de med glans kunne betjene dosenturer og professorater ved universitet og høyskole, dersom det hadde vært plass for dem.
15.Ikke bare fordi de har en høyt utviklet og mangesidig teknikk, men fordi det danses med en sterk kroppsbevissthet som gir rolletolkningen intensitet og fylde.
16.Med sin dramatiske nerve, sin fylde av poetisk fantasi og fremfor alt sin kraftfulle, innlevende skildring av hovedskikkelsen, jøden Nathan, inntar dette skuespillet rent kunstnerisk en sentral plass i det europeiske teaters klassiske repertoar.
17.Men en fylde av detaljer ble det dokumentert hvor langt SovjetUnionen er kommet i byggingen av sitt første atomdrevne hangarskip.
18.Men ennå jubler de mot solen, skamløst priser de Livets fylde og viser oss dets herlighet, som bare høstens farveprakt i en fjelldal kan makte det.
19.Naturligvis er det her som alltid slik at ting skjer i tidens fylde.
20.Og hva var det som i tidens fylde gjorde denne skapningen til noe helt spesielt, til et menneske ?
21.Og i tidens fylde til blomstrende" kandelabre" med imaginære alterlys.
22.Samtidig er jeg villig til å se den mulighet at dette er edleste konsentrat av de store tanker og følelser, som er meg så fremmed at jeg ikke har mulighet til å assosiere ut mot den fylde det skal være konsentrat av.
23.Som i tidens fylde skal bli årets juleøl.
24.Stemmen manglet kanskje en viss fylde, men han tolket sitt parti myndig og sikkert og med stor scenecharme.
25.Så tas" Dynastiet", i tidens fylde, av programmet, og kvaliteten i NRK stiger mot Himalayahøyder i og med at vi får et program ledet av Jon Michelet.
26.Vi hadde adskillig materiell som måtte skiftes ut eller males om, og som et ledd i våre vanlige rutiner ble i tidens fylde stasjonsskiltene på Sognsvann endret.
27.Vinen er meget søt og med stor fylde.
28.for å skaffe fylde og kontur til brystet.
29.Den nye kunstforståelsen, modernismen, som slo rot i Matisses kunst, er grunnlaget for en utrolig forventning om virkelighetens tilsynekomst og nærvær i hele sin fylde.
30.Hun overbeviser fullt og helt på ethvert plan, og hennes stemme har en fylde og dybde i formen som rett og slett er gloriøs - dette er det eneste dekkende uttrykk.