Norwegian-German translation of fylle opp

Translation of the word fylle opp from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

fylle opp in German

fylle opp
hullverb auffüllen, zuschütten
  væskeverb auffüllen
Anagrams of fylle opp
Similar words

 
 

More examples
1.Erik Soler har vi egentlig kjøpt for å fylle opp reservebenken.
2.De er mye lavere hjemme i Sverige, så det gjelder å fylle opp tanken før man passerer grensen.
3.Det gjelder å fylle opp tanken før man passerer grensen, fastslår svensken Christer Lannehed i bilvinduet.
4.Folk prøver seg med bøtter og plastflasker, og en kunde vurderte også å fylle opp gummistøvlene sine !
5.Hvis man har tatt de vanlige forholdsregler med å legge ut vannslange, fylle opp havekanner med vann og foretar feltvis bråtebrenning, men allikevel mister kontrollen, rykker vi selvsagt ut med disponibelt mannskap uten at dette skal koste vedkommende noe, sier Trondsgård.
6.Men finnes det tilstrekkelig skuddårsbarn i Osloområdet til å fylle opp hele Studio 26 ?
7.Men hvorfor skal vi fylle opp landet vårt med turister ?
8.Men vi sier at vi er villig til å fylle opp differansen mellom 1460 og 1721 med sikkerhetsopplæring, fagopplæring og alle de øvrige kursene som nå foregår på fritiden, og som vi får ekstra betalt for, sier Tislevoll.
9.Vi har tilbudt dem erstatningslagre senere, slik at de kan fylle opp igjen beredskapslagrene.
10.Akkurat problemet med å fylle opp serien skal løses ved obligatorisk opprykk fra den nyopprettede nasjonale 2. divisjon.
11.DET kunne nok være mulig å fylle opp Grunnloven med formuleringer om tidens påtrengende problemer.
12.De ekstra bensinpengene er ment å skulle fylle opp de 5,5 milliarder francs som den franske statskasse går glipp av efter at Brusselkommisjonen erklærte at den nye franske tobakkavgift stred mot EFs regelverk.
13.Dermed gjenstår å" fylle opp" ca. 4,6 prosent iår, og det krever tillegg på nærmere syv prosent fra 1. mai og ut året.
14.Dermed gjenstår å" fylle opp" en lønnsvekst på 3,8 prosent iår.
15.Det gjelder å fylle opp lageret med Dvitaminer før høsten med truende forkjølelsesbasiller setter inn.
16.Det synes klart efter at FIFA (det internasjonale fotballforbundet) fredag bekreftet at det har bestemt seg for å invitere Norge - sammen med Italia og VestTyskland - for å fylle opp deltagerkvoten efter den østeuropeiske OLboikotten.
17.Endelig skulle vannet fra kanalen brukes til å fylle opp Dødehavet hvor vannstanden har sunket kraftig de senere år, hovedsakelig fordi så mye av det naturlige tilsig av vann blir benyttet til jordbruksformål.
18.Et rabattilbud som midtukebilletten er jo dessuten satt inn uten kostnadsutgifter og tar sikte på å fylle opp togsett på de dager vi har stor kapasitet.
19.Fellesaksjonen mot barnehavenedleggelser på Vestli / Stovner kritiserer overfor Aftenposten barnehavekontoret for ikke å fylle opp barnehavene slik at kapasiteten utnyttes fullt ut.
20.For det første ble det gjort fremstøt for å gi politiet fullmakt til å stenge pornoforretninger efter razziaer, slik at pornohandlerne ikke kunne fylle opp hyllene dagen efter at ordensmakten hadde tatt med seg varene.
21.Fra den 20. august vil de enkelte skoler selv overta inntaksansvaret og fylle opp eventuelle ledige plasser med søkere fra ventelistene, opplyser fylkesskolesjefen.
22.Fridagene i morgen og søndag kommer til å fylle opp gostolene igjen, men det er klart at den labre norske innsatsen tærer sterkt på interessen.
23.Han mener at det ikke er nødvendig å fylle opp våre kostbare fengselsplasser med lavpromillekjørere, men at man i slike tilfeller bør gå over til bøter, betinget fengselsstraff og inndragelse av førerkort.
24.Håndverkere av alle slag arbeider side om side med vareleverandørene som så smått har begynt å fylle opp hyllene.
25.Høsten 1985 håper han å kunne fylle opp 15 av stolene med representanter fra Fremskrittspartiet.
26.Innenfor denne grensen kan eieren av tomten bygge, fylle opp osv.Men så langt det finnes vann, kan eieren derimot ikke nekte andre å bruke båt.
27.Ironisk nok var det flyene som tok knekken på" France" i Atlanterhavstrafikken, men som idag gjør det mulig å fylle opp båten hver lørdag.
28.Konkrete tiltak som nevnes er nedleggelse av" Uropatruljen" til fordel for overføringer av personell fra narkotikaseksjonen til Vaktavsnittet for å fylle opp en eventuell reduksjon i overtid.
29.Livsforsikringsselskapene mener det vil bli svært tilfeldig hvor meget en pensjonspremie virkelig vil koste, i og med at det vil bli avhengig av om man har andre fradrag som kan" fylle opp" rammen på 10 000 kroner for faktiske utgifter.
30.Mange av våre kunder er forretninger og vi makter rett og slett ikke å gi dem nok tiøringer til å fylle opp kassen med.
Your last searches