Norwegian-German translation of fyrstelig

Translation of the word fyrstelig from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

fyrstelig in German

fyrstelig
generelladjective in der Art eines Prinzen
Synonyms for fyrstelig
Similar words

 
 

More examples
1.Gi leger god, fyrstelig, passelig, men beskjeden lønn !
2.Gi leger god, fyrstelig, passelig, men beskjeden lønn.
3.De kulturrevolusjonære slo gjerne stort på det med fyrstelig ekstravagante banketter, men idag brukes sparekniven.
4.Det er rett og slett ikke tilfelle at stortingsrepresentantene nærmest spiser og reiser gratis og av hjertens lyst, eller at de gasjeres fyrstelig og skattefritt.
5.Han fikk en fyrstelig velkomst.
6.I et foredrag han nylig holdt i et møte i det amerikanske History of Science Society, hevdet Westfall at Galilei kvartet hele ideen fra en av sine elever, og at han anvendte den for å sikre seg fortsatt fyrstelig nåde og godt underhold.
7.Når jeg holder en forelesning om mat, kan jeg ta fyrstelig honorar.
8.Og hjerteligere har vi neppe opplevet et fyrstelig vertskaps åpenbare glede og begeistring ved en slik anledning.
9.En fyrstelig gave, understreker en av våre tolker, der vi går med høna i det beksvarte kveldsmørke på den gjengrodde stien frem til teltleiren noen kilometer nedenfor Inorei.
10.Nå har den forsmådde Sara solgt sin historie til løssalgspressen for et fyrstelig beløp.
11.Og på hotellet vårt blir vi helt fyrstelig behandlet av verten og betjeningen, som ikke vet hva godt de skal gjøre for oss.
12.Ordet betyr" ektefeller", det må være et fyrstelig bryllup som her har fått sitt minnepreg.
13.Prosjektmakeri av mote og sensasjon ble fyrstelig belønnet og bokstavelig talt efterapet.
Your last searches