Norwegian-German translation of

Translation of the word gå from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

in German

generellverb gehen
  avgangverb gehen, weggehen, aufbrechen
  fysisk aktivitetverb treten, gehen
  mekaniskverb gehen, funktionieren, wirken, laufen, in Betrieb sein
  lysverb sich ausbreiten
  lydverb sich ausbreiten
  rørelseverb sich begeben
  tidverb verstreichen, vergehen, vorbeigehen, vorübergehen
Synonyms for
Antonyms for
More examples
1.100 000 hjemmeværende husmødre ønsker å ut i lønnet arbeide".
2.1984 kan over i historien som året da lysbildene (slides) virkelig gjorde sitt inntog i norske kunstneres liv.
3.Aksjon Menneskeverd", den store innsamlingsaksjonen i samarbeide med NRKfjernsynet sist høst, har gjort det mulig for Norsk Folkehjelp å opptrappe sine allerede igangsatte prosjekter i MellomAmerika, samt å løs på nye oppgaver.
4.All erfaring tilsier at Regjeringen må foran og satse offensivt - gjerne i samsvar med private og lokale aktører.
5.Alle" som kunne krype og og gjøre splitthopp i underholdningsverdenen innfant seg selvsagt, og i fleng kan nevnes IngerLise Rypdal, Nissa Nyberget - og gjett hvem som var seremonimester - om ikke nettopp pappan til Sara.
6.Alle som blir tatt ut i OLtroppen, skal få minst en distanse" og" vi skal stille vårt beste lag til enhver tid".
7.Ambassadørakademiet" viste hvordan de vordende ambassadørene øvet seg på å på røde løpere, holde coktailglasset riktig og en mengde andre nødvendigheter for det diplomatiske arbeide.
8.Angrefristen" var det viktigste statsråd Løken fikk igjennom, men i samme proposisjon ønsket Høyreregjeringen å lenger på enkelte andre punkter enn stortingsflertallet ville være med på.
9.Arbeiderpartiet, SV og Venstre vil lengst i retning av å skattlegge ektefeller som individer, mens Kr.F. ønsker at man mest mulig ser familien som en enhet i skattepolitikken.
10.Baltijskij68" ble lørdag nektet å til havn i Karlskrona, der det for tiden pågår jakt på det svenskene mener kan være en ubåt.
11.Barbara Brøvig" ville trolig ha tålt å på en mine hvis eksplosjonen ikke kom midtskips, mener han.
12.Bare så fort du vil.
13.Bedriften" tenkes uten ferievikarer.
14.Bør Senterpartiet imot reklamefinansiering i fjernsyn og nærradiovirksomhet ?
15.Da må ikke dere også !
16.De som beskylder lærerne for å bryte ned forsvarsviljen sier jo at de selv heller vil ha krigsvilje enn fredsvilje, og dette har lærerne vært altfor forsiktige med å ut med.
17.Den første reise han måtte foreta skulle til den store Guatavitasjøen, hvor han skulle bringe offergaver til den ånd de tilba som deres gud og herre.
18.Den magiske teknologi og den førkristne irrasjonalitet er på en fremmarsj som bare kan stanses ved at kristendom og erfaringsvitenskap opphever sin separasjon og dermed blir i stand til selv å inn i det område som former fremtiden, og som nå beherskes av sjamaner og computere.
19.Den svenske regjering avslo å med i krigen i tilfelle av et tysk angrep mot SovjetUnionen, men den var efter at en militær konflikt hadde brutt ut, prinsipielt rede til å tilby støtte og hjelp på andre områder".
20.Den viten man hadde, tilsa at det var nødt til å galt", og..." man visste at det ikke kunne lykkes".
21.Den viten man hadde, tilsa at det var nødt til å galt," skriver Jervell.
22.Denne del av innstillingen kan dermed ikke ut på en evig ørkenvandring i organisasjoner og byråkrati.
23.Denne regel skal ikke gi et seilfartøy rett til å genere den sikre gjennomfart i en trang led for et maskindrevet fartøy som bare kan i selve leden.
24.Dere får det aldri til å ," fastslo hun.
25.Dessuten forlanger Rettedal en kursendring i hovedstaden, uten at han vil nærmere inn på hva den skal bestå av.
26.Det er ikke noe absolutt krav at hunden skal i bånd, men eieren må til enhver tid kunne kalle den inn.
27.Det er jo klart at nå som jeg har meldt meg på dette kurset, vil det bedre..." sier hun.
28.Det finnes knapt noe mer bakstreversk enn å nekte å inn i en diskusjon om hvilke oppgaver det offentlige bør prioritere og hvilke oppgaver det ikke lenger behøver å ta seg av.
29.Det finst krefter i Høgre som vil så langt i å overlata offentlege funksjoner til private at dei kunne bli ein trussel mot delar av velferdsstaten.
30.Det kan i samarbeid med Arbeiderpartiet uten at noen skal behøve å tvile på at partiet er et ikkesosialistisk parti uavhengig av blokkene.
Similar words

 
 

as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) gågåendegått
Indikative
1. Present
jeggår
dugår
hangår
vigår
deregår
degår
8. Perfect
jeghar gått
duhar gått
hanhar gått
vihar gått
derehar gått
dehar gått
2. Imperfect
jeggikk
dugikk
hangikk
vigikk
deregikk
degikk
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde gått
duhadde gått
hanhadde gått
vihadde gått
derehadde gått
dehadde gått
4a. Future
jegvil gå
duvil gå
hanvil gå
vivil gå
derevil gå
devil gå
11a. Future perfect or future anterior
jegvil ha gått
duvil ha gått
hanvil ha gått
vivil ha gått
derevil ha gått
devil ha gått
Conditional
5. Conditional present
jegville gå
duville gå
hanville gå
viville gå
dereville gå
deville gå
12. Conditional perfect
jegville ha gått
duville ha gått
hanville ha gått
viville ha gått
dereville ha gått
deville ha gått
Imperative
Affirmative
du
viLa oss gå
dere
Negative
duikke gå! (gå ikke)
dereikke gå! (gå ikke)
Your last searches