No translation found.

Unfortunately, we did not find any translations for the keyword gå ut fra. Please make sure that you spelled the word correctly.


Remember that you might find the translation you are looking for if you write the word in singular form (instead of plural) or infinitive (instead of a conjugated form of a verb).


We are working hard to add missing translations, so please bear with us.


Similar words

 
 

More examples
1.I den forbindelse kan man ikke a priori gå ut fra en formodet fredskjærlighet hos de sosialistiske land bare i kraft av deres angivelige progressivitet eller i kraft av de redsler og krigstap de har lidd.
2.Dersom man kan gå ut fra at en eventuell fremmed ubåt ikke lenger kan unnslippe, søker man å unngå bruk av så virkningsfulle stridsmidler at det blir overhengende risiko for at ubåten går tapt.
3.Det er mulig, men det kan vi ikke gå ut fra.
4.Det er tåpelig å gå ut fra at kulturarbeide skal være gratisarbeide.
5.Det hadde seovfølgelig vært både morsom og veldig greit dersom vi kunne gå ut fra at alle mennesker funksjonerte efter samme rytme.
6.I utgangspunktet kan man gå ut fra at NATOlandene samarbeider i slike saker, blir det fremholdt overfor Aftenposten.
7.I vår kultur er det vanlig å gå ut fra at dyr kan oppleve smerte og lidelse i likhet med menneskene.
8.I åpningen av saken har vi valgt å benytte det skjerpende alternativ fordi vi ikke har noe bestemt motiv å gå ut fra.
9.Man kan ikke gå ut fra at bare menn, og ikke kvinner har tilstrekkelig fysisk styrke til et arbeide som gjerdemontering, skriver Likestillingsombudet.
10.Men legger man sammen alle de indikasjoner forsvaret har fått i det siste, er de så sterke at vi må gå ut fra at det fortsatt pågår uønsket undervannsvirksomhet i området.
11.Vi hadde lov til å gå ut fra at partienes fremgangsmåte var korrekt, heter det i en uttalelse fra det vesttyske industriforbund.
12.Vi har nå valgt å gå ut fra den positive løsning at vi får beholde alle stillingene og sender ut et signal til alle etater om at stillingene skal fornyes, men tar da det forbehold at vi i løpet av dagen kanskje må tilbakekalle en del av stillingene.
13.Vi må i den forsvarspolitiske planlegging gå ut fra at den nåværende spente situasjon vil bestå og at den kan forverres, erklærer en åpenbart bekymret forsvarssjef.
14.At ledelsen vil markere begivenheten på en verdig måte kan vi gå ut fra som en selvfølge.
15.De to toktene vil gå ut fra Kristiansand, og avhengig av værforholdene regner man med anløp i minst en utenlandsk havn på hvert tokt.
16.Den må vi gå ut fra at brukerne leser nøye igjennom, selv om de bør få informasjon om det viktigst.
17.Derimot kan foreningen gå ut fra at den får benytte grunn til bygging av trappene.
18.Dersom ikke disse rentene blir betalt, må de amerikanske bankene gå ut fra at lånene ikke blir tilbakebetalt.
19.Det er ikke urimelig å gå ut fra at europeiske NATOland som deler premissene og målene for de bestrebelser som nå gjøres, vil bli invitert til å knytte seg til VEU på en aller annen måte.
20.Det er mange usikre faktorer, og man må derfor gå ut fra forutsetninger som alltid kan diskuteres.
21.Det fremgår av prof. Jervells artikkel at forut for den endelige operasjonen ble det gjort utallige forberedende forsøk - vi kan gå ut fra at de er foretatt på dyr.
22.Det har vi heller ikke muligheter til, presiserer direktør Røed, så lenge flyverne har gyldige sertifikater, må vi selvfølgelig gå ut fra at helsesituasjonen er i orden.
23.Det kan vi gå ut fra som gitt.
24.Det spesielle med min arbeidsmåte er at man forsøker å gå ut fra situasjonen på stedet.
25.Det å være medeier i bedriften må man tro binder den enkelte sterkere til bedriften, og man må gå ut fra at en slik medeierrolle også vil skape en viss tilleggsentusiasme som gir seg utslag i økt innsatsvivilje.
26.Dette å gå ut fra at intelligenskvosienten hos den jevne befolkning nu er kommet så langt ned at man ikke kan forvente at jevne mennesker på egen hånd kan klare å blande seg en drikk av halvparten helmelk og halvparten skummet melk, er naturligvis et drøyt stykke - en kollektiv fornærmelse mot det norske folk.
27.Eftersom det er sett binne med unger for et par år siden, må man også kunne gå ut fra at det er hannbjørner der.
28.En må gå ut fra at den samme personalpolitiske praksis vil bli pålagt disse, dersom lagmannsrettens dom blir retningsgivende for vår sosialhøyskole.
29.Fakkeltoget i Oslo skal gå ut fra fire steder og munne ut på Youngstorvet, hvor Åge Aleksandersen og Sambandet skal underholde.
30.For å komme frem til dette, må man gå ut fra at Arbeiderbladet tar sitt utgangspunkt i Harlem Brundtlandregjeringens siste virkeår, da det ble satt en formidabel prisstigningsrekord på ca. 15%, som var Willochregjeringens arv fra sosialistene ved regjeringsdannelsen i 1981.