Norwegian-German translation of gå ut med

Translation of the word gå ut med from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

gå ut med in German

gå ut med
kjærlighetverb ausgehen mit, verabredet sein mit
  hundverb führen, ausführen
  personverb ausgehen
Similar words

 
 

More examples
1.De som beskylder lærerne for å bryte ned forsvarsviljen sier jo at de selv heller vil ha krigsvilje enn fredsvilje, og dette har lærerne vært altfor forsiktige med å gå ut med.
2.De som beskylder lærerne for å bryte ned forsvarsviljen sier jo at de selv heller vil ha krigsvilje enn fredsvilje, og dette har lærerne vært altfor forsiktige med å gå ut med.
3.Det er ikke aktuelt for Gjensidige Forsikring å gå ut med et så lavt tilbud på kaskoforsikring, sier Sigurd Henrichsen.
4.Filharmonien vil nå gå ut med tilbud til enda flere bedrifter og institusjoner.
5.Frem mot leveringen i 1986 vil vi gå ut med aktiv markedsføring av riggen i Norge, Canada og Storbritannia, opplyser skipsreder Peter T. Smedvig.
6.Hvis det er grunn til å tro at det i større grad forekommer såkalt sniking i sykehuskøene på basis av folks status, så vil Helsedirektoratet gå ut med en henstilling om at innleggelser utelukkende må gjøres på grunnlag av medisinske vurderinger, understreker Mork.
7.Hvis vi skal gå ut med bud på aksjer i aviser vil det være efter at vi har hatt kontakt med avisens styre og ledelse, sier Thommesen og fastslår at MediaInvest ikke vil forsøke å overta en avis mot dennes vilje.
8.Jeg finner det ikke riktig å gå ut med tall når vi er i en forhandlingssituasjon, erklærer generalsekretær Trygve Bornø i Fotballforbundet.
9.Jeg på min side føler ikke behov for å gå ut med noe program, jeg er innstilt på lojalt å følge de vedtak og signaler som kommer på Idrettstinget.
10.Kan det være aktuelt for Andenæsgruppen og la andre selskaper gå ut med offentlige kapitalutvidelser ?
11.Kundene har et legitimt krav på å bli informert på en skikkelig måte, og vi vil også gå ut med en anbefaling til medlemsbankene om at de uoppfordret skal oppgi den effektive rente, sier MossIversen.
12.Mye efterforskning gjenstår i saken og vi kan på det nåværende tidspunkt ikke gå ut med detaljer.
13.Når begynner jentene å gå ut med guttene ?
14.Når kan De gå ut med disse opplysningene ?
15.Vi har håp om at alvoret i dette blir forstått, når vi nå vil gå ut med en samlet plan for matvarehjelpen, sier Erichsen.
16.Vi har tro på at vi vil lykkes, og vil gå ut med en oppfordring til myndighetene, til næringslivet og Bergens befolkning om støtte.
17.Vi håper å kunne gå ut med et lignende prosjekt som det vi ihøst startet i Bergen.
18.Vi kommer til å gå ut med oppfordring til å finne på et navn i nærmeste fremtid, og det blir fine premier.
19.Vi skal gå ut med felles markedsføring for alle som driver med turisme på Geilo.
20.opplysningsfolk sier at jeg ikke bør gå ut med slike opplysninger da det vil ødelegge alt som er sagt om slankingens betydning.
21.Aftenposten får bekreftet at mottiltak vurderes, men ingen selskaper har ennå villet gå ut med hva slike tiltak kan innebære.
22.All den stund forliksforhandlingene fremdeles pågår, vil ikke direktør MonradKrohn offentlig gå ut med på hvilke punkter det fremdeles strides, men han opplyser at man satser på å komme frem til en minnelig avtale innen klokken 14 idag.
23.Alle kan ikke gå ut med netto gevinst på alle områder samtidig, spesielt ikke når det gjelder skatter og offentlige overføringer".
24.Alle kan ikke gå ut med nettogevinst på alle områder samtidig, spesielt ikke når det gjelder skatter og offentlige overføringer.
25.Allers har tilbudt seg å betale Wenche Myhre 100 000 kroner for å bilegge striden, og bladet har også tilbudt å gå ut med annonser hvor det presiserer at bilaget står for medarbeidernes regning.
26.Arbeidsdirektoratet vil også gå ut med tilbud om spesielle sysselsettingstiltak for ca. 12 000 som ikke får plass i videregående skole i høst.
27.Arbeidstilsynet vil gå ut med en advarsel til brukerne og anbefaler traktoreierne å montere førervern snarest mulig.
28.Ass. banksjef Stein Rohde Hanssen i Fellesbanken sier til Aftenposten at man først vil se nærmere hvilket omfang den inngåtte samarbeidsavtalen mellom UNI og Kreditkassen har, før man bestemmer om Fellesbanken skal gå ut med det nye produktet.
29.At Høyre er i regjering, skaper selvsagt et dilemma for oss, med hensyn til hvor sterkt vi skal gå ut med krav.
30.Av den halvparten den amerikanske investor anbefales å gå ut med, foreslås det at 33 prosent plasseres i Japan og 15 prosent i gull.
Your last searches