Norwegian-German translation of gå utenfor

Translation of the word gå utenfor from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

gå utenfor in German

gå utenfor
foretakverb zurückgehen, bergabwärts gehen, sich verschlechtern
Examples with translation
Det overordnede mål for prosjektet var å skape en bygning som gir rom og mulighet for rolig ettertanke og et øyeblikks avbrekk fra hverdagen utenfor.
Vi ses kvart på sju utenfor kinoen.
Hvilken lærer står utenfor døra til klasserommet vårt?
En av guttene stiller seg utenfor vinduet og bare stirrer på oss.
Vi skiller mellom primærsosialisering og sekundærsosialisering. Primærsosialiseringen foregår i familien, sekundærsosialiseringen foregår utenfor hjemmet.
Similar words

 
 

More examples
1.Det er ingen hemmelighet at man er forberedt på å måtte gå utenfor landets grenser for å finne mannen man er ute efter.
2.Det var akkurat på dette feltet at SASflyet svingte, efter å ha bedt kontrolltårnet om tillatelse til å gå utenfor den tre kilometer lange rullebanen.
3.Hvis Arberiderpartiet derfor vil foreslå å gå utenfor rammen for budsjettforslaget, kan det bare gjøres på to måter.
4.Hvis ungen stadig kom for sent hjem, kunne han bli nektet å gå utenfor tomten et par dager.
5.Iallfall dersom det er tale om å gå utenfor mandatets rammer.
6.Jeg så at han fikk skutt og at ballen ville gå utenfor, og like efter støtte vi sammen.
7.Likevel har befolkningen stor respekt for dyrene og liker ikke å gå utenfor tettbebyggelsen i mørket.
8.Med dette utgangspunkt har det matematisknaturvitenskapelige fakultet innsett hvor viktig det er å gå utenfor Universitetets bygninger for å informere samfunnet om hva de holder på med.
9.Og det er gøy å kunne gå utenfor rammen, ikke tenke tradisjonelt.
10.Og når de kanpt nok kan funksjonere på institusjon, hvordan skal det da gå utenfor ?
11.Skolebarna må få litt større frihet enn barnehavebarna, for eksempel til å gå utenfor gjerdet.
12.Man kan ikke trekke inn hypotetiske opplysningskjeder ; det vil være å gå utenfor de rammer Høyesterett har satt opp.
13.Vi har dessuten valgt å gå utenfor Norges grenser fordi alle mennesker er fantastisk opptatt av dyr.
14.Fjernsynsmediet bør søke nye produksjonsmodeller, og må da gå utenfor NRK.
15.Fra langt, langt hold sendte Moldeveteranen i vei en løs ball som Eikkeeper Steinar Berg helt utilgivelig skjermet inn i nettet, i den tro at ballen ville gå utenfor.
16.Men vi trenger forsåvidt ikke gå utenfor landegrensene.
17.Tendensen er stigende til å gå utenfor rammene i utarbeidelse av budsjettforslagene.
Your last searches