Norwegian-German translation of gang

Translation of the word gang from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

gang in German

gang
tilfellenoun Mal [n]
  utviklingnoun Schema [n], Lauf [m]
  mekanisknoun Wirkung [f], Betrieb [m]
  gåendenoun Pfad [m], Gang [m], Gehweise [f], Landsträßchen [n], Feldweg [m]
  aksjonnoun Vorwärtskommen [n]
  anatominoun Kanal [m], Röhre [f]
Synonyms for gang
Derived terms of gang
arbeidsgang, årgang, gjennomgang, avgang, avgangseksamen fra grunnskolen, bråhastet avgang, soloppgang, dykning med motoren i gang, en gang, en gang i tiden, en og annen gang, engangs-, engangsartikkel, engangsligg, for første gang, forgangen, førstegangsforbryter, fortgang, framgang, framgangsrik, gå på tomgang, ganggang, ganger, gangart, gangbar, gangbar terminologi, gangbro, gangen, gangerske, ganglie, gangren, gangster, gangstervirksomhet, gangsti, gangtunnel, gi tilgang til, gjenganger, gradvis overgang, ha fremgang, ha medgang
gå igang med, hvor mange ganger, hovedinngang, i gang, igangsparkende, indirekte tilgangsmåte, inngang, inneomgang, inngangsavgift, irrgang, jernbaneovergang i plan, knapp tilgang, komme i gang, komme i gang med, konjunkturnedgang, landgang, landgangssmørbrød, malmgang, mann med avgangsbevis fra gymnaset, nedgang, med- og motganger, mislykkes til gangs, midtgang, motgang, noen gang, nødutgang, overgang, overgang til metersystemet, overgangs-, overgangssesong, overgangsspiller, overgangsfelt, på en gang, på tilbakegang, pilargang, periode med framgang, periode med motgang, rettergang, rettergangsadvokat, reserveutgang, sette i gang, sette i gang med, seksuell omgang, sideinngang, svaiende gange, skuegang, slepende gange, solnedgang, som noen gang er registrert, stolgang, lapp gange, studiegang, ta en omgang med, ta overgang, tenke seg om to ganger, tankegang, tilbakegang, tilgang, tilgang og etterspørsel, tilganger, trappoppgang, to ganger, to ganger i måneden, to ganger per måned, to ganger per uke, undergang, gjentatte ganger, utgangsforbud, utgang, utgangspunkt, utkomme to ganger i uken, vei til framgang, hvelvgang, være i gang, være på gang, være tilbake ved utgangspunktet, hver gang, veive i gang, adgang, adgangsnivå, adgangstegn, avgangselev, avgangskarakterer, avgangskompensasjon, buegang, den gang, én gang, en gang imellom, en gang til, engang, engangsbleie, fjellovergang, foregangsmann, fotgjengerovergang, framgangsmåte, fremgang, fremgangsmåte, fremgangsrik, førstegangstjeneste, få adgang til, gange, gangspill, gangvei, hver gang når, igangværende, ikke engang, klostergang, landgangsbrygge, lediggang, med en gang, omgang, oppgang, overgangsalder, passgang, gangsmot, rask gange, saksgang, skolegang, søylegang, tilgangskode, tollegang, trappegang, tre ganger, veiovergang, veiundergang, Verdens Gang, bortgang, datautgang, kommunikasjonsinngang, kommunikasjonsutgang, skriverutgang, gi tilgang, svalgang, gå i gang, kjøre i gang, mer enn en gang, noen ganger, ikke i gang, utgangsposisjon, engangs, omgangsfelle, omgangskrets, solgangsbris, gi adgang, ganging, inngangsport, utgangsport, kjønnslig omgang, medgang, igang, forgangne tider, inngangshall, inngangsnivå
Anagrams of gang
Examples with translation
Skal vi gå og spise ramen sammen en gang?
Det var den beste sjokolademoussen som mine gjester og meg noen gang har spist.
Som en måte å fordrive tiden på sine lange reiser, lagde Kristoffer Columbus en gang en setning med et uendelig antall ord.
Han har gjort det bedre enn sist gang.
Hver gang han kommer hit, bestiller han den samme retten.
Har du noen gang vurdert å bli lærer, eller kanskje vurderer du det akkurat nå?
Du skal en gang for alle vite hva som er sannheten.
Filosofi er å uttrykke for tusende gang det som er kjent for alle, på et språk som er uforståelig for alle.
Har du noen gang prøvd å ikke tenke på en blå elefant? Jeg prøvde å ikke tenke på han, men det var umulig.
Hver gang vi er sammen, forsvinner verden rundt oss.
Jeg tror ikke jeg orker denne mentale belastningen en gang til.
Jeg satte i gang maskinen.
I siste vinter gikk jeg for første gang på ski.
Det er åtte år siden jeg kjørte bil sist gang.
Det er første og siste gang jeg kjører deg hjem.
For ti år siden brant det sist gang.
Sverige er ikke hva det en gang var.
Hver gang ble jeg skuffet.
Han innrømmet at det var flere år siden forrige gang han selv kjørte bil.
I går var de for første gang i Oslo.
Similar words

 
 

More examples
1.1984" har vært filmet en gang tidligere - og det er laget tre TVversjoner.
2.5ASide Tournament", som er en europeisk fotballturnering arrangert av Interpol, vil iår for første gang få deltagelse fra Norge.
3.Agonia - tsardømmets fall", som er den noe forpustede norske tittel, lar oss enda en gang følge noe av dødskampen til TsarRussland.
4.Aksjon kjørelys" som nå offisielt er i gang, tar sikte på å få fleste mulig bilister til frivillig å tenne lys på bilen om dagen.
5.Aksjon skolevei" er i full gang.
6.Aktuelt om hunder" så dagens lys i 1981 og kommer med 3 nummer pr. år med 12 sider hver gang.
7.Aldri noen gang tidligere i Norgeshistorien er det i løpet av en regjeringsperiode blitt utbetalt slike summer i trygd til arbeidsløse.
8.Alvor må det til på sjelefrelsens gang" (Landstad 529,1).
9.Angsten gir motet vinger" er tittelen på grafikkverket som den internasjonale juryen denne gang samlet seg om å belønne med 4000 kroner.
10.Arbeiderpartiets finanspolitiske talsmann, Gunnar Berge, har uttalt at budsjettlekkasjene denne gang har et større omfang enn tidligere.
11.Arbeidsformidlingen banker på" er en landsomfattende aksjon arbeidsmarkedsetaten nå setter i gang for å bedre kontakten mellom arbeidsgiverne og Arbeidsformidlingen.
12.Atter en gang, presis som under krigen (den annen verdenskrig), finnes det sårede menn blant oss", skrev en pensjonert kaptein fra Tsjeljabinsk i avisen Komsomolskaja Pravda ivår.
13.Av og til gir hun leseren et poetisk støt slik at dennes tankeapparat settes i gang, men ofte blir det noe forunderlig lukket, uengasjerende, stillestående over hennes dikt.
14.Avisoppslag i Nationen kunne tyde på at det ikke var tilfellet, men vi får håpe enda en gang at Kåre Kristiansen ikke på nytt har forlovet seg.
15.Bare fortsett - du skal vinne OL," slo Immo Kuutsa fast, den gang i Oslo for to år siden.
16.Birgo"saken skal på ny opp i retten, denne gang for Gulating lagmannsrett.
17.Botta" hadde spilt en proffkamp og følgelig var han proff, mente vi - den gang.
18.Botta" har relativt gode kort på hånden denne gang.
19.Cabarevy" er karakteristikken gruppen denne gang har gitt sin siste produksjon.
20.Canberra" kan ta 1600 passasjerer, men den norske megleren er ikke sikker på hvor mange som er ombord denne gang.
21.Challenger" befinner seg igjen i verdensrommet, denne gang med fem mannlige astronauter, 3300 bier og 13 millioner tomatfrø ombord.
22.Chemical Rubïsaken har til nå vært spekket med overraskende, for ikke å si sjokkerende elementer, under sin byråkratiske gang i Lagos.
23.Da hun (fru Eli) snakket med sin mor i telefonen første gang jeg hørte på, fikk jeg nesten slag.
24.De snille gamle gubbene som en gang hadde handelsforbindelser med Khios, Smyrna, Konstantinopel og Trieste sitter med sin støvkost og sin avis utenfor butikken og tenker på gode, gamle dager.
25.Debatten Høyre nå blåser i gang om at Arbeiderpartiet har mistet troverdigheten i sikkerhetspolitikken, virker på meg som noe politisk nærsynt," sier Synnes.
26.Den gang damer dånte" er titelen på ukens omvisninger.
27.Den gang viste undersøkelsen at en ekstra valgdag overhode ikke hadde noen innvirkning på valgdeltagelsen med et lite unntak for kommuner med stort innslag av ukependlere.
28.Den gjorde inntrykk på meg den gang, og den gjorde nylig inntrykk på meg igjen," skriver Schonberg, som sier at" Mr. Baekkelund is a real pianist".
29.Den høye lyse" blir også denne gang regissert av Yves Robert, som står bak tidligere publikumstreffere som" Skygg den høye lyse med den sorte sko".
30.Den mystiske mannen" het Sherlock Holmesepisoden denne gang, en av de bedre - fordi intrigen var bedre.
Your last searches