Norwegian-German translation of gang på gang

Translation of the word gang på gang from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

gang på gang in German

gang på gang
generellother immer wieder, öfters, wiederholt, andauernd
Synonyms for gang på gang
Examples with translation
Skal vi gå og spise ramen sammen en gang?
Det var den beste sjokolademoussen som mine gjester og meg noen gang har spist.
Som en måte å fordrive tiden på sine lange reiser, lagde Kristoffer Columbus en gang en setning med et uendelig antall ord.
Han har gjort det bedre enn sist gang.
Hver gang han kommer hit, bestiller han den samme retten.
Har du noen gang vurdert å bli lærer, eller kanskje vurderer du det akkurat nå?
Du skal en gang for alle vite hva som er sannheten.
Filosofi er å uttrykke for tusende gang det som er kjent for alle, på et språk som er uforståelig for alle.
Har du noen gang prøvd å ikke tenke på en blå elefant? Jeg prøvde å ikke tenke på han, men det var umulig.
Hver gang vi er sammen, forsvinner verden rundt oss.
Jeg tror ikke jeg orker denne mentale belastningen en gang til.
Jeg satte i gang maskinen.
I siste vinter gikk jeg for første gang på ski.
Det er åtte år siden jeg kjørte bil sist gang.
Det er første og siste gang jeg kjører deg hjem.
For ti år siden brant det sist gang.
Sverige er ikke hva det en gang var.
Hver gang ble jeg skuffet.
Han innrømmet at det var flere år siden forrige gang han selv kjørte bil.
I går var de for første gang i Oslo.

 
 

More examples
1.I en årrekke er det gang på gang blitt kjent gjennom massemedia at innvandrere - særlig fra den tredje verden - har fått en umenneskelig behandling av norske myndigheter.
2.Regjeringen har lidt nederlag gang på gang, og når den ikke går av, må man forvente at den isteden følger vår politikk.
3.Det ligger klart i dagen at mannen har utnyttet systemet med ansøkning til departementet gang på gang, hele tiden med det for øye å slippe militærtjeneste, her det i dommen.
4.Fremleggelsen av stortingsmeldingen er blitt utsatt gang på gang.
5.Fremskrittspartiet har gang på gang påpekt at det er fullt mulig å prioritere slik at det blir samsvar mellom utgifter og inntekter.
6.Han var kjedelig som bare det, men dro gang på gang ut i verden på lykke og fromme, ernærte seg underveis som fløytespiller !
7.I grunn var jeg litt ergerlig på meg selv da den første ballen gikk i nettet, sa keeper Geir Mediaas som gang på gang drev tsjekkoslovakene til fortvilelse med sitt glimrende spill både på strek og i feltet.
8.Nei, det viser seg gang på gang i store mesterskap på store stadioner at vinnerresultatet ligger på mellom 66 og 68 meter.
9.Når Danmark møter opp på NATOmøter og gang på gang utrykker holdninger som er avvikende fra NATOflertallets, så er det en ny og hittil ukjent praksis i alliansen.
10.Senterpartiet overlever ikke med en statsråd som begår slike handlinger gang på gang.
11.Syria har gang på gang bekreftet overfor oss at de vil trekke seg ut såfremt Israel trekker ut sine styrker uten å søke varige fordeler i Libanon.
12.Vi opplever gang på gang at NRK bryter trafikkreglene.
13.70 dør hver dag, og flere av promillekjørerne forårsaker ulykker gang på gang uten å bli fratatt førerkortet.
14.Alt dette tjener bare til å demonstrere det som gang på gang ble understreket overfor Aftenposten i Beirut i uken som gikk, nemlig at partenes grunnleggende holdninger i Libanon står urokket, og at det er svært lite de kan oppnå på egen hånd.
15.Anført av sine to beste, Marius Raht og Stig Johansen, var det gang på gang fare på ferde foran IFKmålet.
16.Angvik raste gang på gang frem i lukene og fikk lagt inn den ene ballen efter den andre.
17.Anseelsen må bli så mye mer frynset når det dokumenteres, gang på gang og helt ugjendrivelig, at dette ikke er noe enkeltstående eller enestående tilfelle.
18.Arbeiderpartiets talerør beretter at" gjennom tre år med borgerlig regjering har vi gang på gang opplevd at Høyre har trumfet sine standpunkter nedover hodet på sine samarbeidspartnere.
19.Arbeiderpartirepresentantene satt tause i stortingssalen da Venstrelederen Hans Hammond Rossbach i sitt hovedinnlegg og efterfølgende replikkveksling gang på gang fremholdt at ønskedrømmen efter valget neste år er å komme i vippeposisjon, og få lov til å styre landet sammen med Arbeiderpartiet.
20.Aviser som gang på gang begår presseetiske overtramp, kunne myndighetene sette på en slags svarteliste hvor fremtidig pressestøtte kommer i faresonen, sier høyesterettsadvokat Jonas W. Myhre til Aftenposten.
21.Bare bra kan forholdet ikke bli så lenge Taiwantvisten består, fikk Reagan høre gang på gang i Peking.
22.Biskop Tutu har gang på gang advart myndighetene mot de voldsmidler hans tilhengere vil ta i bruk når deres tålmodighet en gang tar slutt.
23.Byens borgere ble forfinet og ødsle, og Holberg gjør gang på gang narr av dette.
24.Clapton derimot, gnistret til gang på gang som en nådegitt musiker.
25.DETTE siste er gang på gang blitt poengtert overfor storting og regjering, uten at man foreløbig har fått gjennomslag for en nødvendig revurdering av tilskuddsordningene.
26.Da saken ble behandlet første gang, forklarte et vidne at hun fra sitt kjøkkenvindu i Kjølberggaten hvor drapet skjedde, observerte at 39åringen gang på gang forsøkte å komme seg ut av bilen, men hver gang ble trukket inn igjen.
27.De ellers så raske og chanseskapende BSKjengene kom til kort gang på gang og måtte tåle en god del juling.
28.De siste dager har partiledelsen og forskjellige offentlige organisasjoner gang på gang oppfordret befolkningen til" massiv" deltagelse.
29.De spilte frem løpsvillige Nils Ove Hellvik og Kjell Lundal gang på gang.
30.De vet også at rettssak ofte blir å gjenoppleve marerittet gang på gang.
Your last searches