Norwegian-German translation of gangtunnel

Translation of the word gangtunnel from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

gangtunnel in German

gangtunnel
fotgjengernoun Fußgängertunnel [m]
Similar words

 
 

More examples
1.At Messeveien blir sperret i østenden og man får gangtunnel under den, ser vi som meget viktig.
2.Både Televerket og Lysverket har gravearbeider på sitt program for kabelomlegninger i forbindelse med nybygg på Brinken, samtidig som det er planlagt gangtunnel under Kjølberggaten.
3.Det er planlagt en gangtunnel fra Tøyen Senter under Kjølberggaten til byfornyelsesområdet.
4.Innen slutten av høsten regner Oslo veivesen med å ha en ny gangtunnel under jernbanen klar.
5.Reguleringsplanen for områdene 1 og 2 forutsetter at det bygges en gangtunnel fra Tøyen til Kampen under Kjølberggaten.
6.Utenfor så sjåføren i den ventende bankbilen de to ransmennene som satte kursen mot en gangtunnel som fører til en parkeringskjeller under butikksenteret i Herlev sentrum.
Your last searches