Norwegian-German translation of gi akt på

Translation of the word gi akt på from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

gi akt på in German

gi akt på
generellverb Acht geben° auf, aufpassen
  være forsiktigverb Vorsicht üben, vorsichtig sein, sich hüten, Acht geben°, aufpassen, sich vorsehen
  fareverb aufmerksam sein, aufpassen
  oppmerksomhetverb Acht geben°, Beachtung schenken, aufpassen auf
Similar words

 
 

More examples
1.Nå kommer altså nye uniformsdresser, laget av syntetisk materiale der soldatene må gi akt på buksepressen.
2.Å tviholde på etniske særtrekk uten å leve dem inn i større sammenheng og gi akt på utviklingen, kan skape fare for å gå baklengs inn i fremtiden.
3.Det bør vi gi akt på i tide.
4.Selv om vi ikke vet hvorfor IBM trakk seg, er det et meget stort tankekors for mange at statsbedriften Norol ikke synes å gi akt på de mange og tungtveiende protester som er innkommet, men i stedet turer frem der den multinasjonale, private giganten forsto sin besøkelsestid.
Your last searches