Norwegian-German translation of gi muligheten

Translation of the word gi muligheten from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

gi muligheten in German

gi muligheten
muliggjøreverb ermöglichen, erlauben
Examples with translation
I dagens verden er kjennskap til flere språk nøkkelen til å oppleve mange av livets gode sider. Det gir deg muligheten til å bli venner med mennesker fra andre land, det gjør deg i stand til å studere eller dra på ferie i utlandet, og det kan til og med gi deg drømmejobben.
Å lære et språk er langt mer enn en intellektuell og kognitiv utfordring. Det er et middel for å vokse og modnes gjennom opplevelsen av andre kulturer. Det utvider vår horisont og utdyper vår personlighet; gir oss en annen tilnærming til problemer, fordi vi har opplevd forskjellige verdener; og gir oss muligheten til å se med nye øyne, som Proust sier.

 
 

More examples
1.Opplysninger om antatt nedbørmengde og temperatur de nærmeste 36 timer vil gi muligheten til rask regulering og store besparelser.
2.Man må gi og ta, gi muligheten for den annen part til å leve sitt eget liv uten at det rammer de andre i familien.
Your last searches