Norwegian-German translation of gjære

Translation of the word gjære from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

gjære in German

gjære
innbilskhetverb angeben
  biologiverb gären
Synonyms for gjære
Derived terms of gjære
More examples
1.Både på forespørsler og omsetning merker vi at noe er i gjære.
2.Dette ville betydd at en rekke andre personer ville fatte mistanke om at noe galt var i gjære, og det kunne vi ikke ta chansen på, sier Sjaastad.
3.Noe var i gjære, og bekreftelsen kom ved morgengry neste dag.
4.Allerede fra første plagg fikk man denne spesielle følelsen av at noe var i gjære : samme rare følelsen man har i Paris og fornemmer den første gnist av en suksesskolleksjon.
5.DETTE semantiske kunststykke viser hva som er i gjære ved den kommende konferanse i København, hvor Folketinget til overmål har stillet sin parlamentssal til disposisjon.
6.Da Unni Larsen stilte opp i Bærum Grand Prix forrige helg, skjønte hun at noe var i gjære.
7.Da burde jeg ha ant at noe var i gjære.
8.Den misnøye som kan gjære i slike samfunn og true med kaos, nødvendiggjør den rituelle narr.
9.Den økende misnøye med regimets politikk har gjort at slike lettvinte forklaringer ikke lenger er tilstrekkelige, og det later da også til at regimet denne gang har tatt kuppforsøket adskillig alvorligere enn ved tidligere anledninger som varselskudd om at nye og farligere ting kan være i gjære.
10.Denne sterke uttalelse når det gjelder Sovjet betyr kanskje at noe er i gjære innenfor bevegelsen.
11.Det han egentlig vil snakke om i forbindelse med krigen er at landet var dårlig forberedt til å møte et angrep og at politikerne nektet å se og tolke de signaler som kom på at noe var i gjære.
12.Det hender nemlig iblant at den kan stå litt for lenge, den begynner å gjære osv., hvilket kan avstedkomme hemningsløse konsekvenser.
13.Dette at mange er midt i puberteten, kan gjøre det vanskelig å forstå hva som er i gjære, selv om kjennetegnene er der.
14.Drikken skal gjære et par dager, derefter helles den over på flasker og man har enebærdrikk for hele sommeren.
15.Efter det, ifjor høst, hadde vi følere ute for å finne ut hva som var i gjære, og forsøkte å få folk til å forstå at nå må det være slutt, men det hjalp altså ikke, fastlår Marstad.
16.Ellers sier Hagenlund at nordmennene som har ansvaret for dette området innen UNIFIL, burde ha oppdaget at noe var i gjære før angrepet på den israelske forsyningsleiren.
17.En halvvåken demon på en benk på Karl Johans gate overbeviste vantro turister om at noe utvilsomt var i gjære i Norges hovedstad - nemlig karneval !
18.En liten gruppe kvinnelige demonstranter utenfor basen hadde ingen anelse om at noe var i gjære før politimenn plutselig ankom, og holdt dem borte fra en av portene.
19.For at det skulle gjære og modnes på skikkelig vis.
20.For vi har et spennende liv i" gjære" på badet, godt inntullet og pleiet efter alle kunstens regler.
21.Her var ting i gjære - og i gjæring - under en stadig skiftende overflate.
22.Ingen hadde tidligere sett en slik oppmarsjering av soldater og militært utstyr, men bare få visste hva som var i gjære.
23.Ingen hadde vært utsatt for noe lignende tidligere, og ingen fattet mistanke om at noe var i gjære før de første kommandoordene gjallet mellom veggene.
24.Men vi fornemmer i luften at noe er i gjære.
25.Ryktene om at noe var i gjære, begynte å gå i Moskva tidlig iformiddag da radio Moskva la om sine sendinger og bare spilte klassisk musikk av Tsjaikovskij og Rachmaninoff istedenfor de vanlig oppsatte programmer.
26.Stigende kurser på meget stort volum viste at noe var i gjære i Nordenfjeldske.
27.Alt da jeg stod opp idag tidlig, kjente jeg liksom på kroppen at noe godt var i gjære.
28.Det kom visse antydninger lørdag kveld om at noe var i gjære, men dette var nesten for godt til å være sant.
29.Og tendensen ved skolevalgene fortalte tydelig at noe var i gjære.
30.Da skjønte vi at noe var i gjære, uten at vi visste hva det var.
Similar words

 
 

gjære as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) gjæregjærendegjæret
Indikative
1. Present
jeggjærer
dugjærer
hangjærer
vigjærer
deregjærer
degjærer
8. Perfect
jeghar gjæret
duhar gjæret
hanhar gjæret
vihar gjæret
derehar gjæret
dehar gjæret
2. Imperfect
jeggjæret
dugjæret
hangjæret
vigjæret
deregjæret
degjæret
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde gjæret
duhadde gjæret
hanhadde gjæret
vihadde gjæret
derehadde gjæret
dehadde gjæret
4a. Future
jegvil/skal gjære
duvil/skal gjære
hanvil/skal gjære
vivil/skal gjære
derevil/skal gjære
devil/skal gjære
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha gjæret
duvil/skal ha gjæret
hanvil/skal ha gjæret
vivil/skal ha gjæret
derevil/skal ha gjæret
devil/skal ha gjæret
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle gjære
duville/skulle gjære
hanville/skulle gjære
viville/skulle gjære
dereville/skulle gjære
deville/skulle gjære
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha gjæret
duville/skulle ha gjæret
hanville/skulle ha gjæret
viville/skulle ha gjæret
dereville/skulle ha gjæret
deville/skulle ha gjæret
Imperative
Affirmative
dugjær
viLa oss gjære
deregjær
Negative
duikke gjær! (gjær ikke)
dereikke gjær! (gjær ikke)
Your last searches