Norwegian-German translation of gjenganger

Translation of the word gjenganger from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

gjenganger in German

gjenganger
personnoun Gespenst [n], Geistererscheinung [f], Geist [m], Erscheinung [f], Zombie [m], wandelnde Leiche [f]
Synonyms for gjenganger
Similar words

 
 

More examples
1.Egentlig tror jeg at jeg må være en gjenganger fra barokken.
2.Denne saken har vært en gjenganger i Stortinget i snart 10 år, og Akershus er alltid blitt nektet tilskudd til fylkets veiutgifter, under henvisning til at man ellers er kommet gunstig fra det når det gjelder inntekter og utgifter fra Staten rent skattemessig.
3.Denne var i år efter år gjenganger i radioens ønskekonsert.
4.Det ble fort en gjenganger i Teigensk gjengivelse da den nybakte far ble utstyrt med blyant og papir innimellom Ullevålvisittene.
5.Det er en slags utviklingsroman fra efterkrigsårenes Ungarn, med Stalin som stadig gjenganger, han betraktes uten merkbar tilslutning.
6.Det spørsmålet har vært en gjenganger på kirkens dagsorden, fra dens tidlige historie frem til høyst aktuelle saker i vår tid.
7.Efter krigen var han gjenganger i ulike komiteer og utvalg som ble satt til å drive frem ideen om en nasjonal høyskole for idrett.
8.En annen efter min oppfatning urettferdig gjenganger er de ulike skattevilkår for kooperativ virksomhet og privat virksomhet.
9.Flere av småpartiene tok opp en gammel politisk gjenganger i Bærum, nemlig forlengelse av Kolsåsbanen.
10.Flyprisene ble en gjenganger i gårsdagens debatt.
11.Folk skal som vanlig få ønske seg melodier, noe hun synes er like spennende hver gang, selv om" du är den enda" er en gjenganger.
12.Forslaget er en gjenganger i debatten om USAs forsvarsbudsjett, men denne gang synes det å ha bredere oppslutning enn vanlig.
13.Gosliautbyggingen kan betegnes som en politisk gjenganger i Bærum.
14.Han legger ikke skjul på at kontaktledningen i perioder har vært en gjenganger både i avisenes leserbrevspalter og i direkte klager.
15.I skisportmote er hvitt (i overalls) gjenganger, fiffet opp med regnbuestriper på skuldre / ermer eller utsiden av bena.
16.Kritikk av Nordsjølandene og enkelte andre oljeland som står utenfor OPEC er blitt en gjenganger på OPECs ministermøter.
17.Med bidrag av bl.a. rabbi Melchior, som påviste hvordan påstanden om at" jødene drepte Jesus" er gjenganger også i dagens antisemittiske propaganda.
18.Og John Caston er som en gjenganger fra Det ville vesten.
19.Saken gjelder nytt administrasjonsbygg for kommunen - en gjenganger i korridorer og komiteer som i januar skal realitetsbehandles for første gang.
20.Sen avvikling av rikstotoløpene har vært en gjenganger den senere tiden og det er derfor med glede at vi registrerer en tidligere stevnestart denne gang.
21.Statsminister Kåre Willoch i samtale med formannen i utenrikskomiteen, Jakob Aano (kr.f.) - muligens om SVforslaget om atomstrategien, som er blitt en" gjenganger" i mange stortingsdebatter de senere år.
22.Støvet skal tørkes av en politisk gjenganger i Bærum.
23.Så har han vel kanskje brent seg i forholdet til pressen i den tid hans ansikt og tilnavnet" Leppa fra Grorud" var en daglig gjenganger på sportsidene.
24.Terne Tu er en gjenganger i Meyersammenheng og sikret seg en billett sammen med Ullnix, Gyldenfly og Ranta Jahn.
25.Utrolige Slogum Tron er blitt en gjenganger i disse spaltene og det ser ikke ut som om det er noen ende på suksessen for den stilige kåringshingsten.
26.For han har vært en gjenganger på plakatene, og bare et par ganger har han vært fraværende i Bergenfestspillenes 38årige historie.
27.Sevastopol" er en gjenganger i indre norske farvann og har ofte vært til stor irritasjon for norske myndigheter.
28.Vi på Saltkråkan" var gjenganger fra 1965, og fjernsynsunderholdningen 25årsjubilerte.
29.Villmannen" - eller Feifei som han heter på folkemunne - har lenge vært en gjenganger i kinesiske aviser.
30.De er ellers en gjenganger på TVskjermen og i avisoverskriftene på denne årstid.
Your last searches