Norwegian-German translation of god dag

Translation of the word god dag from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

god dag in German

god dag
hilsningother Guten Tag
Synonyms for god dag
Derived terms of god dag
Similar words

 
 

More examples
1.Det har vært en god dag, folk har kjørt pent, sier han.
2.Det var en meget god dag, sa Walter Mondale forsiktig da det stod klart at han overlegent hadde vunnet gårsdagens primærvalg i New York.
3.God dag, mann brann, sa pannekaken.
4.God dag, pannekake, sa sjefern.
5.God dag, sa Jørgensen.
6.God dag, sa landsdommeren.
7.God dag sjefer, sa pannekaken.
8.Ha en god dag ! sier sjåføren idet du går av bussen.
9.I generalprøven hadde vi en spesielt god dag, VIF det stikk motsatte.
10.Jeg våknet med den overtro at det ville bli en god dag.
11.Og 12 poeng er mye, sier Dag selv om han gir en god dag i det.
12.Trikkeføreren på rute 11 fra Kjelsås sist fredag morgen kunne åpenbart ikke hatt noen god dag, mener en trafikant fra Oslo.
13.Av angrepsspillerne hadde både Vidar Johansen og Matti Virmanen en god dag, mens Ole Petter Studsrud som vanlig glimtet til med glimrende spill i perioder.
14.DET ble en god dag for Stortinget - en virkelig merkedag for alle som mener at landets interesser er tjent med en bred samling om hovedlinjene i norsk utenriks og sikkerhetspolitikk.
15.DET må slås enda hardere til mot dem som gir en god dag i de fastlagte fartsgrenser, uansett hvor det er.
16.Da ventes en samlet gjennomsnittlig dagsproduksjon på 650 000 fat, men produksjonen vil også kunne nå opp mot 800 000 fat på en tilsvarende god dag som sist tirsdag.
17.Der finnes 10, 20 - kanskje 25 mann som kan ta medalje på en god dag.
18.Det er ikke noen god dag idag, og det er jernbanens skyld.
19.En god dag kan gi 34000 kroner i felleskassen.
20.Fredag er vanligvis en meget god dag for stasjonene på grunn av helgeutfarten.
21.God dag, pannekake, sa mannen.
22.God dag, sa Jørgensen omsider.
23.Han har som mål at selv en dårlig dag for fiolinisten skal bli en god dag for tilhørerne.
24.Heller ikke Brit Volden hadde noen god dag.
25.Hvis jeg ikke sa god dag, trodde personalet at jeg var sur, og skrev det i rapportboka.
26.Inger Lise Guldseth hadde ingen god dag i mål.
27.Jo, god dag igjen.
28.Ny er Oslomannen Christian Magnus mannebok" God dag mann Hudløs", korttekster som tilsammen beskriver en ekteskapshistorie fra forelskelse til skilsmisse.
29.Og der gir vi en god dag i om vi tåler stormen og blomsten eller ikke.
30.På det tidspunktet burde våre jenter allerede ledet med et par mål, men den svenske keeperen hadde en svært god dag.
Your last searches