Norwegian-German translation of god middag

Translation of the word god middag from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

god middag in German

god middag
hilsningother guten Nachmittag
Examples with translation
Jeg ble invitert til middag.
Similar words

 
 

More examples
1.Efter å ha besørget det, leiet jeg et værelse på det hotell som lå nærmest postkontoret, spiste en god middag og satte meg rolig til å tenke over saken.
2.God middag !
3.God middag.
4.Det blir vel til at vi går ut og spiser en god middag nå.
5.Bespurte smiler beskjemmet og vedgår at hvis han spiser en god middag ute, kan han skeie ut med en kopp.
6.Der får de stelt bena sine, servert god middag og hjelp av sosionomer og andre fagfolk.
7.Masser av grønnsaker hører også med til en god middag.
8.Påsketuristene har vært ute i solen til klokken syv om kvelden, så har de spist en god middag før de kommer til kirken, kommenterer Karsten Isachsen.
9.Sammen med lytterne skal han forberede en god middag.
Your last searches