No translation found.

Unfortunately, we did not find any translations for the keyword godvillig. Please make sure that you spelled the word correctly.


Remember that you might find the translation you are looking for if you write the word in singular form (instead of plural) or infinitive (instead of a conjugated form of a verb).


We are working hard to add missing translations, so please bear with us.


Similar words

 
 

More examples
1.Ca. to tredjedeler er husbankfinansierte - også her med en viss" godvillig" tolkning av eksisterende regler.
2.Dette er riset bak speilet hvis ikke mindretallet godvillig retter seg efter flertallet.
3.Fjelllandskapet bringer med seg en større stramhet i komposisjonen som sammen med en konsentrasjon i farven føles om ikke nødvendig, så i et hvert fall meget gunstig som en motvekt mot de høyt oppdrevne klanger og en flyktig tegning som oljepastellteknikken ikke helt godvillig slipper igjennom.
4.Ikke alle, riktignok, hadde fulgt slakterne godvillig til slakterbenken, slik sauer ofte gjør.
5.Den nye ledelse har kunngjort at Healy gjennom tyve år har lagt seg efter de yngre kvinner i partiet på en utilbørlig måte, og de som ikke godvillig har føyet seg efter hans forførelseskunster, er blitt antastet temmelig håndfast.
6.Det er altså åpenbart at mindretallet i FKP ikke har til hensikt å gå ut av partiet godvillig, til tross for at forbindelsene med flertallet i praksis nå er helt brutt.
7.Det er ikke mye arbeidstid han godvillig gir fra seg, MonnIversen.