Norwegian-German translation of gorilla

Translation of the word gorilla from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

gorilla in German

gorilla
zoologinoun Gorilla [m]
Similar words

 
 

More examples
1.En annen tolkning er at Sivapithecus ikke tilhørte den linje som førte til hominider, gorilla og sjimpanse, men utgjorde en tidlig forgrening som bare førte frem til den moderne orangutangen.
2.Gorilla og sjimpanse skulle ha skilt seg fra hominidene for bare 4,55 millioner år siden.
3.Slike har også det moderne mennesket og dets nærmeste forfedre, hominidene, men derimot ikke de afrikanske menneskeapene, sjimpanse og gorilla.
Your last searches