Norwegian-German translation of grå

Translation of the word grå from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

grå in German

grå
fargeadjective grau
Synonyms for grå
Derived terms of grå
Similar words

 
 

More examples
1.Grå eminense" er han fortsatt.
2.Kvit" /" mørk"," rein" /" grå"," skirt" /" vassbleik".
3.Sjakkbrett" i veibanen og grå metallbokser ved siden av er plassert på strategiske steder.
4.Slipset setter farge på mannens relativt grå kledesdrakt.
5.Søyle", 1982, i hvit og grå stein, betong og marmor, malt i oker.
6.Ungkalvene eier ikke respekt for de grå hår... !
7.Arbeiderpartiet er ikke ute efter" Fair playpokalen", sa Stig Røgeberg, Østfold, og mente at Høyre må svare med friskere og mer offensive motangrep for å unngå at vi igjen havner i Arbeiderpartiets grå og kjedelige tvangstrøye av påbud og forbud.
8.Både statsadvokaten og jeg er enige om skyldsspørsmålet, men vi må ikke glemme at rammen omkring denne saken er at vi her har en tiltalt som i de grader har levet under en usedvanlig grå himmel.
9.Folk som kommer inn fra de grå betongblokkene synes det er så fint her at de tar heisen opp til 8. etasje og går ned igjen for å beundre veggmaleriene, forteller Siri Jansen, som har bodd her siden huset var nytt i 1970.
10.Hvis vi får redusert skatten tilstrekkelig, vil veksten fortsette med kraft, og den grå økonomi vil bli redusert, la han til.
11.I krigen mot det grå markedet, regner vi dessuten med at vi har støtte fra myndighetene, sier banksjef Breivik.
12.Men det morsomste var å slippe ned grå papirposer med vann.
13.Men hva med det grå og svarte arbeidsmarkedet ?
14.Min bestemte oppfatning er at den reelle renten i det såkalte grå, eller uregulerte, pengemarkedet er redusert til ca. 13,5 prosent.
15.Nå husker jeg for eksempel at han hadde grå dress og briller, pluss kanskje noe annet.
16.Og hva er så Deres teori, Jørgensen ? spurte Gammelstrup med en helt grå og tonløs stemme, nærmest som om han var dødsens trett av det hele.
17.Til og med 1982 ble disse tannlegeregningene dekket ved hjelp av de såkalte grå kort over kommunens sosialbudsjett.
18.Tokyo er" too busy, too crazy", for travel, for gal, smiler han i sitt lange sorte og grå skjegg.
19.Ved siden av banesituasjonen har mangel på dommere satt grå hår i hodet på kontorsjef Målfrid Kuvås og meg.
20.Vi skal fortelle folk at de betaler altfor høye renter for de grå lånene, og vi vil oppfordre dem til å flytte dem over til oss, sier Breivik.
21.Vi var så leie av alt det grå, og for syv år siden ble vi enige om å male veggene, sier Siri Jansen.
22.111.78601 Det var Arbeiderbladet som torsdag kunne fortelle at finansmeglere årlig formidler 1,5 milliarder kroner i svarte penger, eller ca. 12 prosent av det som betegnes det grå marked.
23.2200 kommunale stillinger skal bort, om mulig skal oppsigelser unngås. lovens minste timetall. svarer til statsstøtten. (grå kort) skal avvikles.
24.28åringens bil - en grå folkevogn boble ble samtidig tatt inn for å bli nærmere undersøkt.
25.ALT det grå og hverdagslige og trivielle forsvant med et brak.
26.Abrahamsen var vel alt i alt den fremste spilleren i en meget grå masse på Jordal Amfi.
27.Adolf Heusinger bar fire uniformer gjennom sin militære karriere : keiserrikets, Weimarrepublikkens, Det tredje rikes og til sist Bundeswehrs beskjedne grå (på bildet).
28.Aktiviteten i Unionsbygningen kunne iakttas utenfra, men hva som skjer bak sentralkomiteens grå husvegger noen kvartaler bortenfor, er helt skjult for omverdenen.
29.Allvitende personer bør allerede nå begynne å trimme de små grå.
30.Alt ialt mener jeg at det er dekning for mine påstander om at renten på det grå markedet er 18 prosent og oppover, sier Breivik.
Your last searches