Norwegian-German translation of grave opp

Translation of the word grave opp from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

grave opp in German

grave opp
formålverb ausgraben
  grave framverb ausgraben, exhumieren
Similar words

 
 

More examples
1.Det er svært kostbart å påvise ledningsbrudd, bl.a. fordi vi er henvist til å grave opp gatene dersom det foreligger mistanke om lekkasje.
2.Det vil da forhåpentlig gå mange år før vi igjen er nødt til å grave opp noen av gatene, sier Beichmann.
3.Du kan grave opp et par tusen stykker på et område på trefire mål, sier Victoriazoologen Mark Holmes.
4.Idag skal vi spyle ut resten av ledningene og grave opp de tre siste bensintankene, sier stasjonsholder Odd Vaagen i Berkåk til Aftenposten.
5.På lengre sikt representerer imidlertid investeringen besparelser, man slipper å grave opp gatene når reparasjoner er påkrevet, fremholder kommunens representanter.
6.Vi begynte å grave igår, men bakken er hard og det er nesten 20 meter å grave opp, sier informasjonsleder Morten Berner i Oslo Teledistrikt.
7.Det er bedre å grave opp atten graver på en gang og ha dem stående i påvente av at folk skal dø, enn dagens ordning med svære krater hver gang en grav skal graves.
8.Det kan neppe tenkes gjørlig å grave opp mer biografisk stoff om Janssen.
9.Edvardsens fornyelse av telefonkabler går i prinsippet ut på at man i stedet for å grave opp de gamle kobberlederne, graver et hull for hver 100200 meter.
10.Efter å ha rådført seg med produsenten i Porsgrunn og Det Norske Veritas, besluttet Lysverkene å grave opp rørene i en lengde av 500 meter.
11.I løpet av dagen vil vi grave opp veien for å finne årsaken.
12.Idag må lysverkene grave opp gatene for å påvise eventuelle ledningsbrudd.
13.Lysverkene har måttet grave opp 500 meter fjernvarmekabel fordi isolasjonsmaterialet omkring rørene ikke holdt mål.
14.Muligens må vi grave opp under bygningen, men vi har foreløbig ingen konkrete planer, sier han.
15.Onkel Lorang anbefalte Jørgen å grave opp jorden foran huset og sette poteter der.
16.Produksjonsfeil ved en plastfabrikk i Porsgrunn har tvunget Oslo Lysverker til å grave opp omkring 500 meter nylagte fjernvarmerør på Skøyen Vest.
17.Videre er det ikke nødvendig å grave opp septiktanken.
18.Vi vil bruke ressurser på å grave opp nyheter som aviser, radio og Dagsrevyen ikke klarer å fange opp.
19.Bedriftens ledelse har gitt aksjonistene tillatelse til å grave opp hele tomten.
20.Dessuten vil det glede titusener i og utenfor Oslo at man slipper å grave opp Rådhusplassen.
21.Det skulle ta seg ut om de gravende etatene ikke hadde hatt ressurser til å grave opp og rette på ledningsbrudd etc.
22.En familie i Froland i AustAgder måtte grave opp store deler av haven for å redde familiens kjæledegge" Pus" fra en fryktelig kattepine.
23.Frederic Hauge i Natur og Ungdom i ferd med å grave opp en gammel tønne med filtersyre på tomten til Unger Fabrikker A / S i Fredrikstad.
24.Men nå truer man med å grave opp Eidsvolds plass for å lage parkeringsmuligheter for stortingsrepresentantene.
25.Omkring klokken halv åtte lørdag kveld begynte man å grave opp fyllingen, og klokken 7.08 søndag morgen var sporet igjen klart til bruk - fire minutter før første lokaltog passerte.
26.På bildet sees fra venstre Natur og Ungdoms Pål Bugge, Frederic Hauge og Rune Haaland i ferd med å grave opp tønner på tomten til Unger Fabrikker i Fredrikstad.
Your last searches