Norwegian-German translation of grave ut

Translation of the word grave ut from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

grave ut in German

grave ut
graveverb ausgraben, graben
  utgraveverb ausgraben, exhumieren
Anagrams of grave ut
Similar words

 
 

More examples
1.Den dagen, sa de gamle som brukte øynene lenge før vi åpnet våre og lagret erfaringer i sine naturskaller den dagen begynner bjørnen å grave ut hiet sitt og tørke lyng til leie.
2.Der måtte hver eneste fange grave ut fem tonn kobbermalm hver dag - hvis ikke fikk han ikke rasjonen på 750 gram brød.
3.Dessverre har vi hverken folk eller penger nok til å grave ut alle våre oppdagelser, sier Skjølsvold.
4.Elin Dahlin arbeidet med å grave ut de tilliggende jordlag.
5.Foreløbig er det bare en liten del som er gravd ut, men president Habib Bourgiba har lovet at hvis landet lykkes i oljeletingen, skal eventuelle overskudd brukes til å grave ut hele det gamle Karthago.
6.I Bykle skal man grave ut rester av et gårdsanlegg, rydningsrøyser, steingjerder og åkrer.
7.Men har man først bestemt sg for å grave seg ned, virker det merkelig at man må grave ut de underligste" pustehull" ut til det fri.
8.Skråningen under dørnivå gjør det lettere å grave ut all sneen fra hulen.
9.Blir oppgaven å finne og grave ut nye vrak, eller holde uvedkommende unna de gamle ?
10.Da vi begynte å grave ut tomten, fikk vi bekreftet antagelsene om at de polske motstandsstyrker under krigen - Armija krajowa hadde et av sine forsvarspunkter her.
11.Dannet som en direkte følge av sonarutslagene i 1967 for" å lokalisere, grave ut, heve og ivareta for all tid de rester av skipet som måtte ha historisk eller arkeologisk interesse".
12.Efter at entreprenørbedriften Astrup Høyer A / S (sterkt delaktig i utviklingen av Fjellinjen) på anmodning bekrefter i Aftenpostens aftenutgave 13 / 8 1985 at" Gunder har rett når det gjelder nødvendigheten av å grave ut en del av strekningen", kan det definitivt konstateres at det foreligger en betydelig svikt i såvel den saklige som praktiske begrunnelse for prosjektet Fjellinjen.
13.En hel hær soldater har i tre måneder drevet med å grave ut overgangen, og i to uker har snekanonen gått for full fres.
14.Først skal man presse to rør med halvannen meters diameter nedover, og grave ut massen inni dem.
15.Modell nummer to er å grave ut tomtene uavhengig av beboerne og selge dem ferdig utgravet.
16.Noen mener at å grave ut Borrehaugene vil kreve for store midler.
17.Og hver søndag kan barna male korn på steinaldervis, lime potter og grave ut gjenstander, eller lese, klippe, klebe og tegne.
Your last searches