Norwegian-German translation of høvding

Translation of the word høvding from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

høvding in German

høvding
klaner - stammernoun Häuptling [m], Anführer [m]
Synonyms for høvding
Similar words

 
 

More examples
1.C. J. Hambro var en ruvende høvding.
2.Men ville du som høvding og tradisjonell medisinmann ha noe imot om Josephine også tok seg en tradisjonell legeutdannelse ?
3.En luftens høvding var og er Alf Gunnestad som 17. mai fyller 80 år.
4.En pioner og høvding innen luftfarten, Alf Gunnestad, fyller 80 år 17. mai.
5.Hanne Høvding (30) er ansatt som personalsjef i Steen & Strøm A / S. Hun er siviløkonom.
6.Høvding Kristiansen får sitt.
7.På mange måter har han vel arvet den mangeårige" høvding"s synspunkter hva angår fasthet i norsk forsvars og sikkerhetspolitikk.
8.Selv en høvding må nøye seg med en jakke og en hatt.
9.Selv representanter fra embedsmannstanden i Handelsdepartementets skipsfartsavdeling nikket annerkjennende da den gamle høvding lanserte sitt forslag.
10.Som en høvding sitter han ved enden av bordet, beretter, lytter.
11.Står tålmodig i Legokø (ubeskyttet varemerke) og undrer oss over at den store, brunbarkede høvding fremdeles heter Legende Ørn - og ikke LegoØrn.
12.T.v. Magnus Tveit som kong Sverres høvding.
13.Ved utgangen av oktober var Helikopterservice, Equitable Life Assurance, IKEAselskapet Ikano, Norcem og Høvding de fem største aksjonærene med aksjeposter fra 150 000 og ned til knapt 60 000 aksjer.
14.Vi blir lokket av meldinger om at Høvdingen himself, også kjent som Terje Tufseskjegg fra Ås, skal ankomme pr. ridende dølahoppe til Studenterlunden, og får såvidt glimt av høvding Kristiansen i indianerhodepryd denne gang.
15.Lørdagsstengingen er udemokratisk", erklærer den stridsglade høvding.
16.Me vil ha fred, men med fridom, sa den aldrende høvding Bent RøIseland i Stortinget for mange år siden nå.
17.Advokat Louise Mandell og høvding Lawrence Putlas er i Europa for å delta i Den internasjonale menneskerettighetskommisjons behandling av Somby.
18.Bakgrunnen var at misjonen har tatt parti for indianerbefolkningen, som i flere år regelrett er blitt undertrykket og utnyttet av sin egen høvding.
19.Da Indremissions store høvding, Vilhelm Beck, lå for døden i 1901, sang en ungdomsven den for ham til et fælles farvel.
20.Den store høvding.
21.Dertil muligheter til å finne nye sider ved denne høvding i norsk åndsliv.
22.Det har helt sikkert tilhørt en fri mann, men en tilsynelatende mangel på spesielle dekoreringer tyder på at det ikke har tilhørt en høvding.
23.Det kan ikke være bare hyggelig å være høvding for en slik stamme ?
24.En ørn, en høvding og en medisinmann forteller at Fagerborgeleven er sterkt knyttet til sine stammefedres kulturarv.
25.For 25 år siden var høvding Albert Luthuli i Oslo og mottok Nobels fredspris, som representant for de sorte sydafrikaneres kamp mot raseskillepolitikken - aparthe id.
26.George" Skeeter" Vaughan er vaskekte høvding av Cherokeeindianerne.
27.Krigshelten Skeeter Vaughan er høvding av Cherokeestammen.
28.Landsbyens høvding spurte nordmennene om hjelp til å skaffe nytt vann.
29.Landsbyens høvding tar ham i hånden.
30.Personalsjef Hanne Høvding, Oslo.
Your last searches