Norwegian-German translation of høvisk

Translation of the word høvisk from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

høvisk in German

høvisk
oppførendeadjective vornehm, gentlemanlike, kultiviert, manierlich, galant
Synonyms for høvisk
Similar words

 
 

More examples
1.Vi må legge meget stor vekt på at alle utlendinger som kommer til Norge, får en høvisk behandling.
2.Kanskje burde vi også skjøte på med noen begreper vi tidligere var svært opptatt av - høvisk fremferd, ridderlighet, respekt for andre mennesker - særlig for eldre - ærefrykt for alt det levende vi kommer i kontakt med.
3.Når han roser Gadafi for" høvisk opptreden", er det ikke minst fordi Libya kan tilby godt betalt arbeide til fattige maltesere.
4.For å være tittelen verdig, må man også har en høvisk og verdig fremtreden.
5.Men det var gjennom personlige egenskaper han vant sine venner, alltid høvisk og høflig.
6.Men meget høvisk erklærte han at han ønsket en stikkamp om tittelen, og han var til og med beredt til å reise til Island og møte Olafsson på hans hjemmebane.
7.Overhuset kan man se på fjernsyn i form av en forsamling eldre herrer som drøfter rikets anliggender på høvisk vis, med mønstergyldig saklighet og fordragelighet.
Your last searches