Norwegian-German translation of høvle

Translation of the word høvle from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

høvle in German

høvle
snekkeriverb abhobeln, glatt hobeln, hobeln
Derived terms of høvle
Anagrams of høvle
More examples
1.Hvorfor ikke lage et sagbruk og høvle bord til likkister ?
2.Til slutt legger vi på margarinen som vi kan høvle med ostehøvel.
3.Ved 10tiden tok arrangørene chansen på å legge nytt islag, og rundt kl. 11.00 vil man forsøke å høvle isen, slik at stevnet kan ta til kl. 15.00.
4.Å sage og høvle til materialene greier nok de fleste uten større besvær, men det viktigste med en skigard, som skal stå i en årrekke, er å finne de riktige materialene.
5.Og når du skriver minst 22 mm, og standarden er 21 mm, da blir det å gå opp til 28 mm og høvle - hvis man skal holde seg til teksten.
Similar words

 
 

høvle as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) høvlehøvlendehøvlet
Indikative
1. Present
jeghøvler
duhøvler
hanhøvler
vihøvler
derehøvler
dehøvler
8. Perfect
jeghar høvlet
duhar høvlet
hanhar høvlet
vihar høvlet
derehar høvlet
dehar høvlet
2. Imperfect
jeghøvlet
duhøvlet
hanhøvlet
vihøvlet
derehøvlet
dehøvlet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde høvlet
duhadde høvlet
hanhadde høvlet
vihadde høvlet
derehadde høvlet
dehadde høvlet
4a. Future
jegvil/skal høvle
duvil/skal høvle
hanvil/skal høvle
vivil/skal høvle
derevil/skal høvle
devil/skal høvle
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha høvlet
duvil/skal ha høvlet
hanvil/skal ha høvlet
vivil/skal ha høvlet
derevil/skal ha høvlet
devil/skal ha høvlet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle høvle
duville/skulle høvle
hanville/skulle høvle
viville/skulle høvle
dereville/skulle høvle
deville/skulle høvle
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha høvlet
duville/skulle ha høvlet
hanville/skulle ha høvlet
viville/skulle ha høvlet
dereville/skulle ha høvlet
deville/skulle ha høvlet
Imperative
Affirmative
duhøvl
viLa oss høvle
derehøvl
Negative
duikke høvl! (høvl ikke)
dereikke høvl! (høvl ikke)
Your last searches