Norwegian-German translation of høyning

Translation of the word høyning from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

høyning in German

høyning
kvantitetnoun Zunahme [f], Zuwachs [m], Vergrößerung [f], Vermehrung [f], Beschleunigung [f]
  økningnoun Erhöhung [f], Verstärkung [f]
Synonyms for høyning
Derived terms of høyning
Similar words

 
 

More examples
1.Det siste ikke ved salg av gode kommunale bedrifter, med ved f.eks. øking av den ekstremt lave eiendomsskatten og høyning av skatteøret.
2.Det ville glede om Dagbladet bidro til høyning av det etiske nivået i stedet for ytterligere forsøpling.
3.Dette krever kraftig økonomisk og organisatorisk innsats og en høyning av massenes bevissthet slik at de raskere kan akseptere de nye ideer som partiet legger frem, sa han.
4.I den toppfotballdebatten som er i gang i Norges Fotballforbund, må høyning av klubbnivået være et sentralt diskusjonstema.
5.Ikke uventet bidro fjernsynsoverføringen av V6 - finalene til en betydelig høyning av omsetningen.
6.Vil så Deng kunne lykkes der Mao slo feil - med høyning av levestandarden for en milliard ?
7.Ikke minst resultatfylt er høyning av kvinners utdannelsesnivå, fordi dette har direkte innvirkning på hele familiens velferd, poengterte statssekretæren og la vekt på at norsk utdannelse blir sett på som en av de beste i verden.
8.De siste årene har denne grenen vært dominert av lagene" New Deal" og" Odd" fra Asker og Bærum, som også i år har vist seg utilnærmelige, selv om det har vært en generell høyning både på kvalitet og kvantitet innen formasjonshopping den senere tid.
9.En stadig høyning av eget fagområde, betyr at legestanden blir mer innrettet mot det komliserte, det dramatiske.
10.På søndagens styremøte ble det vedtatt en betydelig høyning av neste års premieprofil med prioritering av premiene i rikstotoløp.
Your last searches