Norwegian-German translation of halvoffentlig

Translation of the word halvoffentlig from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

halvoffentlig in German

halvoffentlig
generelladjective halbamtlich
Similar words

 
 

More examples
1.Derimot bør tanken om" halvoffentlig" helsevirksomhet være aktuell.
2.I realiteten synes forslaget å gå ut på å opprette et halvoffentlig organ som skal benytte Statens oljeinntekter som risikokapital i bedrifter som ønsker å foreta direkte investeringer i utlandet.
3.Mens partiene på Stortinget strides om reklameTV skal innføres i Norge, er det en halvoffentlig hemmelighet at reklameTV er innført for lengst.
4.SINTEF ved NTH i Trondheim er bl.a. bygd over en slik modell, og en slik halvoffentlig løsning mener jeg også burde kunne brukes innen norsk sykehusvesen.
5.TRADISJONELT har vi imidlertid også hatt et visst privat og også et halvoffentlig innslag på denne sektor.
6.Dermed kan hans artikkel oppfattes som offentlig eller halvoffentlig.
7.Efter mye omtale da ideen om et halvoffentlig vekstselskap i hovedstaden ble lansert, har det nå en tid vært stille.
8.Kanskje kan forslaget om halvoffentlig budsjettering, der altså private midler trekkes inn for å unngå forverret ødeleggelse av verdifulle bygninger, være en vei å gå.
9.Lindbak har imidlertid nå en følelse av at hele prosjektet er tatt ut av hendene på ham og gjort til et halvoffentlig opplegg med begrenset innflydelse for hans vedkommende.
10.Men Blaafarveværket slik man kjenner det idag, fikk ikke sin form før en dynamisk Oslomann fra Molde, Kjell R. Steinsvik, mot slutten av 60årene slo seg ned på Modum og fattet interesse for Værket, som ble organisert gjennom en halvoffentlig stiftelse, der Steinsvik idag er arbeidende styreformann.
Your last searches