Norwegian-German translation of halvprofesjonell

Translation of the word halvprofesjonell from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

halvprofesjonell in German

halvprofesjonell
sportadjective semiprofessionell

 
 

More examples
1.Den jydske undergrund", en halvprofesjonell operagruppe sprunget ut fra det vitale miljøet rundt Det jydske Musikkonservatorium i Århus, fremfører stykket imorgen og mandag.
2.Jeg er nonamatør eller halvprofesjonell om du vil.
3.Noen har imidlertid kommet i gang i en nystiftet halvprofesjonell serie i British Columbia.
Your last searches