Norwegian-German translation of hamre

Translation of the word hamre from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

hamre in German

hamre
snekkeriverb hämmern
Synonyms for hamre
Derived terms of hamre
Anagrams of hamre
More examples
1.Han har kunnet påvirke sine omgivelser langt ut over den engere krets han hadde omgang med til daglig, sier Hamre som ikke var ukjent med Treholtsaken da den ble offentlig kjent lørdag.
2.Hestene vi har her, er spesielt utvalgt av meg, fortsetter Hamre.
3.Idag er alle skiskolene i gang igjen efter at vi har holdt dem en del stengt på grunn av kulden, forteller aktivitetsleder Britt Hamre i Skiforeningen.
4.Med sin tur over fjellene klarte hun å så tvil om Gaularvassdragets verneverdi, selv om de fleste forstår at hun reiste for å tekkes sine partifeller i den senterpartistyrte kommunen, sa Hamre.
5.Til tross for at vi ikke kjenner til fullgode konserveringsmetoder for gamle kanoner som har ligget i århundrer i sjøvann, er vi antagelig nødt til å hente opp noen av kanonene for i det hele tatt å redde dem, sier konservator Harald Hamre på Sjøfartsmuseet i Stavanger til Stavanger Aftenblad.
6.Vi har aldri opplevet noe lignende, sier forskningssjef Johannes Hamre, som representerer Havforskningsinstituttet under kvoteforhandlingene på Reykjavik.
7.Avsløringene av Arne Treholt krever nye varslings og kommunikasjonssystemer i Forsvaret, sier tidligere forsvarssjef Sverre Hamre til Dagsnytt.
8.Blant de øvrige som melder seg ut er Vincent Eye Færavaag, Hans Strømsøyen, Gro Hagemann, alle fra Oslo, og Ågot Hamre, Bergen.
9.Daværende forsvarssjef Sverre Hamre ble aldri rådspurt av Nordli.
10.De er derimot blitt hjulpet slik at de kunne gjenoppta arbeide straks skipet var tilbake, opplyser direktør Jan Hamre i Norges Rederiforbundets tariffavdeling til Aftenposten.
11.Den 29 år gamle Olav Hamre fra Sola mistet livet i en trafikkulykke på E 18 vest for Sandnes natt til søndag.
12.Den nye lederen av Norges Naturvernforbund, Honoria Hamre, fulgte opp kritikken mot statsråd Rakel Surlien ved å betegne hennes reise til Gaular som lite heldig.
13.Den nye lederen for det 70 års jubilerende Naturvernforbundet Honoria Hamre, lover å gå inn for oppgaven med glød.
14.Derfor er det beklagelig at heller ikke Regjeringens sikkerhetspolitikere har klart å fokusere de militære problemer og hamre ut en plattform for å vinne den nordiske sonedebatten.
15.Dessuten er det meningen at vi skal kunne drive integrert undervisning her, sier Jon Hamre, leirskolelærer og ansvarlig for hestene på Vangen.
16.Dessuten skal alle offiserer melde fra om kontakter de har hatt med offisielle sovjetiske representanter, opplyser Sverre Hamre.
17.Det er imidlertid vanskelig for oss å vite noe om det moralske press som en sjømann kan utsettes for fra sine kamerater, sier Hamre.
18.Det er tidligere forsvarssjef, general Sverre Hamre, som opplyser dette til Aftenposten på bakgrunn av fjernsynsprogrammet" Krisespillet" som ble vist i går kveld.
19.Det er tidligere justisminister, fylkesmann i Telemark, Oddvar Berrefjord som sier det til Aftenposten som en kommentar til at tidligere forsvarssjef, Sverre Hamre har rettet kritikk mot exstatsråden for å ha uttalt seg om forhold som er meddelt i hemmelighet.
20.Det har disse og flere andre forfattere klart å hamre inn i oss.
21.Det kan selvsagt bli snakk om enkelte midlertidige endringer, men vi prøver å legge forholdene slik til rette at arbeidene på stasjonen får minst mulig uheldige konsekvenser for publikum, sier Hamre.
22.Det vil si at finnene har sendt skiene til Norge, hvor serviceleder Bjørn Hamre skulle sørge for videreforsendelse.
23.Direktør Jan Hamre i ASO tilbakeviser påstandene fra Styrmandsforeningen.
24.Dispensasjonen er gitt av Sjøfartsdirektoratet på vanlig vis og med hjemmel i bemanningsforskriftene, mener Hamre.
25.Diverse forsikringsspørsmål må imidlertid klargjøres før bygningsfolkene kan begynne å hamre.
26.Dörfer trekker spesielt frem forsvarsminister Alv Jakob Fostervoll og general (senere forsvarssjef) Sverre Hamre, som hadde ansvaret for materiellanskaffelser.
27.Efter råd fra Gregersen skal vi utstyre oss med knortekjepp med sølvbeslag og løsskjegg og benytte enhver anledning til å hytte efter leddtrikken, hamre på dørene og pipe ut kraftuttrykk som" råskind" og" forbandede spårvågner".
28.Eks. forsvarssjef Sverre Hamre, eks. forsvarsminister Rolf Hansen og Arne Olav Brundtland var villige til å gi friheten en chanse.
29.Emnet" Krigen i Norge" ble belyst av general Sverre Hamre, mens h.r.adv.
30.Enkelte steder er slitasjen mer enn femti prosent over de normer veivesenet setter for å gripe inn med reparasjoner, sier overingeniør Olav Øyvind Hamre i vedlikeholdsavdelingen i veivesenet i Rogaland til avisen.
Similar words

 
 

hamre as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) hamrehamrendehamret
Indikative
1. Present
jeghamrer
duhamrer
hanhamrer
vihamrer
derehamrer
dehamrer
8. Perfect
jeghar hamret
duhar hamret
hanhar hamret
vihar hamret
derehar hamret
dehar hamret
2. Imperfect
jeghamret
duhamret
hanhamret
vihamret
derehamret
dehamret
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde hamret
duhadde hamret
hanhadde hamret
vihadde hamret
derehadde hamret
dehadde hamret
4a. Future
jegvil/skal hamre
duvil/skal hamre
hanvil/skal hamre
vivil/skal hamre
derevil/skal hamre
devil/skal hamre
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha hamret
duvil/skal ha hamret
hanvil/skal ha hamret
vivil/skal ha hamret
derevil/skal ha hamret
devil/skal ha hamret
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle hamre
duville/skulle hamre
hanville/skulle hamre
viville/skulle hamre
dereville/skulle hamre
deville/skulle hamre
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha hamret
duville/skulle ha hamret
hanville/skulle ha hamret
viville/skulle ha hamret
dereville/skulle ha hamret
deville/skulle ha hamret
Imperative
Affirmative
duhamr
viLa oss hamre
derehamr
Negative
duikke hamr! (hamr ikke)
dereikke hamr! (hamr ikke)
Your last searches