Norwegian-German translation of handel

Translation of the word handel from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

handel in German

handel
generellnoun Handel [m], Geschäft [n]
  forhandlingnoun Abmachung [f], Vereinbarung [f]
  foretaknoun Handel [m]
  oppgjørelsenoun Feilschen [n], Handeln [n], Unterhandeln [n]
Synonyms for handel
Derived terms of handel
Anagrams of handel
Examples with translation
Næringslivet i en by domineres av handel, håndverk og industri, samferdsel og administrasjon.
Allerede på denne tiden var det en livlig handel i dette området.
Similar words

 
 

More examples
1.Det er trolig en overvekt av sorte ledere som tvert om ber om utenlandske investeringer og handel, fordi det fremmer vekst og arbeide, også for de sorte.
2.Handel med menneskeskjebner har lange tradisjoner.
3.Siden videofilmforhandlerne, og det begynner å bli mange av dem, ikke tar sin handel alvorlig nok, må samfunnet gripe inn.
4.Slik advarte byråsjef Borger With i Handelsdepartementets kontrollkontor sin nyutnevnte statsråd, Arne Skaug, mot å inngå en" handel" med skipsreder Anders Jahre i i 1955.
5.Århundrets handel for europeisk luftfart og Airbusprosjektet".
6.(IPS) Vi kan ikke få et effektivt, internasjonalt handelssystem før en grunnleggende omlegging av verdensøkonomien er gjennomført, mener FNkonferansen for handel og utvikling, UNCTAD.
7.Amerikanerne sier de er ute på et korstog for fri og rettferdig handel.
8.Borregaard, som tradisjonelt har hatt godt samarbeide med Hydro, er tilfreds med den handel som er inngått, sier generaldirektør Sørhuus, som ikke vil opplyse hvilke pengesummer som inngår i handelen.
9.Da blirikke non handel, sa damen.
10.De mener at Danny snøt dem på en handel for en tid siden og holdt unna et pund kokain for seg selv.
11.Denne lønnen er ikke ulovlig efter norsk lov, men efter min mening er den utenfor enhver ramme for norske forhold i arbeidslivet, sier forretningsfører Ginny Guldbrandsen i Drammen Handel og Kontor til Fremtiden.
12.Dersom imidlertid Regjeringen beslutter å sløyfe all handel med SydAfrika, vil vi lojalt følge et slikt pålegg, sier han.
13.Det ble efterhvert mye" handel og kontor", som en følge av at vi fikk mange flere ansatte.
14.Det er fremdeles et trekk i offisielle uttalelser at man beklager den økende handel med SydAfrika.
15.Det vil bare bli spekulasjoner, sier Geir Grung til Aftenposten, men heller ikke han kjenner til noen uregelmessigheter når det gjelder Norges tekniske, økonomiske og industrielle handel med Irak.
16.Det ville være galt å presse arbeidstagerne ytterligere efter at Handel og Kontor med knapt flertall godtok utvidede åpningstider til klokken 19.
17.Du drev tidligere med handel, og noen har kalt deg kremmer ?
18.For det første å sette av arealer til handel i sentrum, for det andre trenger vi tilgjengelighet og parkering i sentrum, miljø og trivsel er tredje faktor og endelig må kjøpmennene selv stimulere sin fantasi.
19.Handel og Kontor i Bergen kommer til å følge forbundsledelsens råd.
20.Hvis byen skal beholde og utvikle sin posisjon som tyngdepunkt for produksjon, handel og tjenesteydelse, må vi legge mer vekt på å skape muligheter for nye bransjer og bedrifter.
21.I internasjonal cementhandel kan vi tenke oss å bruke midler til nye terminaler, eventuelt også investere i cementproduksjon som et ledd i vår handel.
22.I utgangspunktet skal ikke politiet aktivt ta initiativet for å provosere en handel i en narkotikasak, men i denne konkrete saken er det mye som tyder på at narkotikapartiet hadde gått til andre hvis ikke politiet hadde kommet inn i bildet.
23.I vår internasjonale handel vil vi fortsatt legge hovedvekten på cement, men kull, som ikke betinger så store investeringer, kommer i tillegg.
24.Jeg satser nå først og fremst på å gå til topps i jr.NM i november, sier Knut Arne Landbø, som ikke har noen planer om å reise til USA, noe som er" in" for svømmerne her i landet, men vil fortsette med handel og kontor fag i Røyken til høsten.
25.Jeg tenkte vi kunne gjøre en liten handel.
26.Jeg tror på fri handel, men den skal være fair, sa adm. direktør John P. Trunzo i Elkem Metals Company til norske journalister nylig.
27.Kan den negative utviklingen for handel og næringsliv på Kampen dokumenteres, er det ikke meg imot å vurdere stengningen i Hedmarksgaten en gang til selv om vi hele tiden må ha for øye å finne frem til løsninger som ivaretar beboernes ønske om et bedre trafikkmiljø, sier kommunalråd Arne Kalheim.
28.Landbruksministeren Finn T. Isaksens kontante avslag på henvendelsen fra Gartnerhallen om å få et lovforbud mot handel med SydAfrika er beklagelig.
29.Lov om dyrevern krever tillatelse til å drive handel, utleie og dyrepensjonat.
30.Men både for et selskaps valgte tillitsmenn og dets ledende ansatte gjelder at man må utvise den største forsiktighet i forbindelse med slik handel.
Your last searches