Norwegian-German translation of hel

Translation of the word hel from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

hel in German

hel
generelladjective einteilig
  hopadjective ganz, komplett
  endringadjective völlig, allgemein, generell, total
  fullstendigadjective ganz, gesamt, voll, total, vollständig, völlig
Synonyms for hel
Derived terms of hel
kjøre gjennom hele, helt lamslått, helt stille, allehelgensdag, nasjonal helligdag, offentlig helligdag, helt igjennom, antihelt, avsky med hele sitt hjerte, helvetesild, bero helt på, bli helt ignorert, bushel, Den Hellige Skrift, det skulle ikke overraske meg i det hele tatt om, echelon, en hel del, fare gjennom hele, følge noen i helene, få slappere helse, helt fra starten av, full og hel, fysisk helse, helt opp i, glemme helt, gjøre hellig, gjøre helvending, Hellas, heler, helle, helle ut, helse, helsebringende, helsefanatiker, helsekost, helsenyttig, helsenyttighet, helseomsorg, helsesenter, helt overveldet
helt forvirret, helt overrasket, helt forbløffende, hele, hele tiden, helende, helbreder, helfestlig stykke, helg, hellige, helliget, helligende, helligdag, helligdagsaften, helligdom, helligbrøde, helgen, helgenaktig, helgenskap, helhet, helhjertet avsky, hellig, hellige nattverd, Hellige Skrift, Hellige Ånd, hellighet, helikopter, heliograf, heliotrop, heliport, helium, hellang, heller, heller enn, helnote, helt avholden, helomvending, helsides-, helsike, Helsingfors, helskinnet, helst, helt, helt tilfeldig, helt enkelt, helt tatt ut av luften, helt hastig, helt ignorere noen, helt og holdent, helt urimelig, helt uventet, helt sikkert, helt tall, helt oppta, heltrall, heltid, helvete, helvetes, helvetisk, heltemot, heltinne, på hvilken som helst måte, i sin helhet, ikke i det hele tatt, ikke heller, ikke helt ha vendt seg til tanken, likne helt, liste over døde helter, mental helse, mishell, når som helst, over hele verden, perihelium, pinsehelg, shellakk, skinnhellig, skytshelgen, beskyttende helgen, sitte helt inntil kroppen, stukket av etter uhell, som helhet, som ryster hele verden, som varer hele natten, ta på helsen, dekke helt, hell, heldig mann, heldig kvinne, vekke en hel del oppmerksomhet, hva som helst, vanhellige, vannhelligende, hvor som helst, være helt vill etter, være helt oppslukt av, være villig til å gjøre hva som helst for, hvor som helst i verden, hvem som helst, hvilken som helst, hvilket som helst, handhelse, helbrede, helde, helgardere, hellelegge, helligholde, helsslåe, helsteike, helstøype, helsynkronisere, nevehelse, allehelgensaften, dra til helvete, gjennom hele, hel haug, helbredelig, helbredelse, helbredende, heldig, heldigvis, hele dagen, hele tida, heles, helhetlig, helianthus, heling, hellefisk, hellenisme, heller ikke, helliggjøre, helling, helsesøster, helt ny, helt om, heltedikt, heltegjerning, heltemodig, hva i helvete, i hele, langhelg, muntlig tydning av den hellige skrift, Schelde, skinnhellighet, som angriper hele kroppen, steinhelle, uhelbredelig, uheldig, uheldigvis, uhell, uventet hell, vanhelligelse, helhetsinntrykk, Hellig bok, bachelor, bachelorgrad, det hele, hele hurven, hele sulamitten, gjøre helomvending, helbredet, help, av hele sitt hjerte, helle til den oppfatning, helning, hellebard, helbred, til alt uhell, helle i seg, helle innpå, helgardert, få et uhell, vanhell, helle olje på opprørt hav, helsefarlig, hellende, tøffelhelt, helseløs, hellig handling, hellig rituale, svinehell
Similar words

 
 

More examples
1.Endringene innebærer at trygdede som mottar hel alderspensjon ikke lenger har rett til sykepenger hverken fra arbeidsgiver eller fra Trygden, dette gjelder selv om alderspensjon er redusert på grunn av manglende trygdetid.
2.Han har lite å lære, men vi kan plukke av ham en hel del," sier Frölundaledelsen om den 184 centimeter lange og 72 kilo tunge Oslogutten.
3.Hvert barn betyr mer enn en hel verden", og vårt inntrykk efter et kort besøk er at man gjør alt for å leve opp til dette mottoet.
4.Hvert barn betyr mer enn en hel verden".
5.I boken rettes nå anklager mot praktisk talt en hel ambassade.
6.Jeg mener vi har oppnådd en hel del, selv om vi selvsagt ikke kan få det som vi vil på alle felter.
7.Jeg må både fra teknisk og økonomisk standpunkt bestemt fraråde hel eller delvis nedleggelse av verftet," fremholdt den nye sjefen.
8.Madame Sans Gene"," Ei hel ei, ei halv ei"," Jakobsen"," Det sterke kjønn"," Halvveis" og" Fin fin familie" er stikkord til de mange former og tematyper Svendsen behersket.
9.Med unntak av enkelte høyteknifiserte enklaver kunne en hel nasjon av lærere og joggere, sosionomer og gartnere, pleiere og småsyslere utfolde seg i et 324 000 kvadratkilometer stort friluftsmuseum.
10.Vi kjørte rundt sammen en hel dag, og han var meget taus.
11.(Sveriges Nationalmuseum har en hel samling av dem.).
12.Alt tyder på en klar produksjonsvekst i norsk industri i 1984, efter flere år i rad med tilbakegang og en hel tiårsperiode preget av nedgang eller stillstand, sa Syse.
13.Bak noen av tallene skjuler det seg en hel del dobbeltregistreringer, mens vi i andre tilfeller rett og slett ikke er sikre på om vi har fått med alle, sier han.
14.Bakgrunnen for at vi satte igang er at vi tror det sitter en hel del funksjonshemmede barn som ikke kommer ut og får gjort noe særlig i vinterhalvåret.
15.De forskningsresultater som foreligger fra Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk er idag for utilstrekkelige til at man kan utradere en hel yrkesgruppe som drivgarnfiskere, mener professor Dag Møller ved Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt overfor Aftenposten.
16.Den fremgangsmåte jeg her skisserer, peker mot en hel omveltning i det internasjonale konkurransebilde.
17.Derfor gjør vi også en hel del for å få bukt med disse alvorlige miljøproblemene.
18.Det blir liten tid til sykling for en som skal holde en hel campingplass i gang.
19.Det blir mer spennende og utfordrende å være ordfører og kommunepolitiker fra 1986, sa Sverre Mauritzen (h) da han som saksordfører innledet en hel dags debatt i Stortinget iformiddag om det nye inntektssystemet, og arbeidsfordelingen mellom Staten, fylker og kommuner fra 1. januar 1986.
20.Det er en hel del ting i rapporten som overrasker meg, sier Ola Johnsrud til Aftenposten.
21.Det er gledelig at bedrifter nå kan forsikre seg mot det økonomiske tap som oppstår hvis en mister skjenkebevillingen, men det er selvsagt meget betenkelig at en viktig del av en hel nærings driftsgrunnlag blir et forsikringsobjekt fordi tilfeldigheter er med på å bestemme rammebetingelsen, sier generalsekretær Knut Sæther i Forbundet for Overnatting og Serveringsnæringen (F.O.S.)
22.Det er uhyre vanskelig å gjøre dette gjennom en hel serie på 60 skudd.
23.Det er utelukket at han greier å være i slik knallform en hel sesong.
24.Det er viktig for de norske elevene å se at innvandrerbarna kan en hel del, og kan svare sine mormålslærer, selv om de ikke forstår alt på norsk.
25.Det er viktig å skille mellom hel og delstudier, og for filologer er det ikke heldig å studere uten basis i morsmålet.
26.Det kan virke noe underlig at en hel enhet av sanitetssykehus ligger nedpakket i påvente av å bli brukt.
27.Det vanlige brødet her borte er beregnet på å holde seg i hyllene på et supermarked en hel uke, kanskje lenger.
28.Det var efter en corner som gikk over hele forsvaret, at jeg fikk chansen med et skudd på hel volley, forteller Larsen Økland på telefonen fra Paris.
29.Det vi snakker om er å sikre de arbeidsplasser vi har, om å redde en hel industri, sier han.
30.Det vil være det beste for oss begge om De straks innrømmet det uunngåelige faktum. lallfall vil De da spare meg for en hel del bryderi.
Your last searches
hel