Norwegian-German translation of hele

Translation of the word hele from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

hele in German

hele
kvantitetadjective ganz
Synonyms for hele
Derived terms of hele
Examples with translation
Det var så kaldt at jeg ble hjemme hele dagen.
Jeg tilbrakte hele dagen på stranden.
Elven har oversvømmet hele området.
Det skulle ikke mer enn tre mann til for å sprenge hele Dovrefjell.
Antall mennesker med diabetes øker over hele verden.
Jeg måtte forbli i senga hele dagen.
Rådet hans var ikke til nytte i det hele tatt.
Jeg undrer meg på hva folk verden over tror om oss her i nord. Burde vi egentlig i det hele tatt ha noe kongehus? Det er da virkelig opp til hver og en av oss å avgjøre. Men hvordan skal det gå dersom vi lar en slik familie representere Norge? Og er det egentlig slik vi vil ha det?
Er du fortsatt sint på meg? – "Nei, ikke i det hele tatt."
Vanligvis, i disse dager rundt middagstid dannes stålgrå skyer som dekker hele himmelen over skoglandskapet.
I Marias bursdagsselskap Tom og John snakket med hverandre hele tiden på latin. Det var veldig elitistisk i hennes vurdering.
Jeg har inntrykk av at du ikke i det hele tatt ønsker å snakke med meg seriøst om denne saken.
Han løper hele veien til bussholdeplassen.
Jeg vil ikke ha noen jobb i det hele tatt. Jeg skal gifte meg med en rik mann.
En av guttene har fulgt etter oss hele veien.
Vi gikk og snakket og hadde det moro hele veien.
Du skjønner jo ingenting i det hele tatt!
Hun er en eldre småbarnsmor og jeg har ikke noe til felles med henne i det hele tatt.
Jeg følte jeg ikke hadde noe felles med dem i det hele tatt.
Jeg følte jeg ikke hadde noe til felles med dem i det hele tatt.
More examples
1.Akkurat nå skulle vinmarkene blomstre, de springer ut på en dag og legger sin egen lukt over hele landskapet.
2.Alt mens Bjørn Egge brukte hele sin felttrening og klarte å redde det hele bortsett fra bestikket, som forsvant i bølgene med et plupp.
3.Barnefamiliene - spesielt flerbarns og lavinntektsfamilier - er storforbrukere, idet en eller to inntekter skal bære hele forbruket.
4.Bente Bakke kan da heller ikke tro at Arbeiderpartiet skal ta sitt endelige standpunkt i denne saken før hele utredningen fra åpningstidsutvalget foreligger og før høringsinstansene har uttalt seg !
5.Bingoløpet" V65 fikk tilleggshesten Castor med Jan Erik Halvardsson som triumfator, før Eggen avsluttet det hele med ny seier bak råsterke Gerard Vika. -" Det gick vaegen.
6.Bussuken 84" ble innledet igår og står for en rekke spesialtiltak over hele landet.
7.Charlie og sjokoladefabrikken" er nå kommet ut i Kina, og den har solgt over fem millioner eksemplarer i hele verden.
8.De grønne" har over hele linjen fortrengt FDP fra stillingen som parti nr. 3.
9.De grønne" tok 8,2 prosent, hele fem prosent mer enn i 1979, og i tillegg anslås en egen" fredsliste" å ha tatt ca. 1,5 prosent.
10.De vil overvåke det hele og gripe inn når det går dårlig.
11.Den enkleste måten å treffe toppformen på, er å ligge på et høyt nivå hele året.
12.Den politiske prosess i Arbeiderpartiet er alt for bred til at noe enkeltmenneske kan manipulere seg fram eller manipulere oss fram til et bestemt standpunkt i saker som engasjerer så bredt som nettopp spørsmålene om atomfrie soner i nordisk område og hele den såkalte rakettsaken, og selv i de sakene der Treholt hadde et særskilt ansvar, var jo virkeligheten at det var mange andre dyktige og selvstendige mennesker som spilte en minst like sentral rolle.
13.Den store båtdagen" åpner det hele på en ypperlig måte, synes alle der vi seiler mot Bærums små bukter og øyer, og mot Middagsbukten hvor vi skal ankre opp og fortære kyllingsalat og kaffe.
14.Den totalitære regjering sikter mot en fullstendig underkastelse av hele folket...
15.Den tradisjonelle spenningsfilmens grep er med hell anvendt på et konfliktstoff som interesserer hele vår samtid".
16.Den utakknemlige smålighet er her satt i system av hele vår forsvarsledelse.
17.Dersom de private daghjem kan tilby en omsorg med god kvalitet til lavere omkostninger, så vinner jo hele samfunnet på det," uttaler han.
18.Dersom det lykkes å mobilisere og gi hele den internasjonale arbeiderbevegelse en slik rolle, ville dette kunne skape en situasjon som åpner muligheter for at den folkelige kampen for fred går over fra å være en fredsbevegelse til å bli hovedinstrumentet i den antiimperialistiske kampen for demokrati og sosialisme.
19.Det egentlige problem ved oppgjørsformen er at vi i så å si hele efterkrigstiden har bevilget oss lønnstillegg som er større enn det produktivitetsveksten tilsier...
20.Det er en økumenisk gruppe på Jamaica som har utformet temaene for årets bønneuke og som sammen med Enhetssekretarietet i Vartikanet og Kirkens Verdensråd har laget et konkret forslag til opplegg for kristne over hele verden som ønsker å delta i en felles bønn for enhet og fred mellom trosfeller og kirker.
21.Det er i det hele tatt en melakonisk eller i hvert fall poetisk tone over disse sider, som neppe har vært tenkt til offentliggjørelse, en tone man meget vel forstår når man kommer til Gilleleie.
22.Det er ikke bare den uken det hele står på i Seefeld som engster meg ; forberedelsene foran en VMsesong krever sitt, og aller helst vil jeg tilbringe mest mulig av tiden sammen med vår ettårige sønn.
23.Det er jeg som har den beste historien i hele Bibelen", sier kong David i sin seng, ganske fornærmet over at han ikke har sin egen bok som Job, enda så begredelig han er i forhold.
24.Det er sagt fra NRK at det nå skal satses stort på nye talenter, nye skribenter, nye programledere, i det hele tatt i nytt, nytt, nytt.
25.Det hele har toppet seg opp i en strid om årstall, uten at folk flest har skjønt hvorfor valget av 1987 eller 1989 som tidspunkt for skifte av operatør på Statfjord er så viktig at det kan skape de storpolitiske tumulter som vi har vært vitne til".
26.Det store smellet" i kullstreiken, vil nok få langt mindre omfang, om den da i det hele tatt kommer.
27.Det vil jo være vanskelig å si til for eksempel politiet og påtalemyndighetene at hele interessesfæren omkring Jahre er tabu.
28.Dette har jo også vært ønskemålet for politikerne, uansett hvilke holdninger de ellers har til alkoholpolitikken i det store og hele".
29.Dette mener Røssaak er å snu tingene fullstendig på hodet, da Israel, i følge informasjonssjefen, hele tiden har kommet med uttallige oppfordringer til arabiske land som bør presses til å innse realitetenes verden, mener Røssaak.
30.Die Ulli" var bare 16 år da hun erobret olympisk gull på hjemmebane i München i 1972, og ble hele VestTysklands kjæledegge.
Similar words

 
 

hele as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) helehelendehelet
Indikative
1. Present
jegheler
duheler
hanheler
viheler
dereheler
deheler
8. Perfect
jeghar helet
duhar helet
hanhar helet
vihar helet
derehar helet
dehar helet
2. Imperfect
jeghelet
duhelet
hanhelet
vihelet
derehelet
dehelet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde helet
duhadde helet
hanhadde helet
vihadde helet
derehadde helet
dehadde helet
4a. Future
jegvil/skal hele
duvil/skal hele
hanvil/skal hele
vivil/skal hele
derevil/skal hele
devil/skal hele
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha helet
duvil/skal ha helet
hanvil/skal ha helet
vivil/skal ha helet
derevil/skal ha helet
devil/skal ha helet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle hele
duville/skulle hele
hanville/skulle hele
viville/skulle hele
dereville/skulle hele
deville/skulle hele
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha helet
duville/skulle ha helet
hanville/skulle ha helet
viville/skulle ha helet
dereville/skulle ha helet
deville/skulle ha helet
Imperative
Affirmative
duhel
viLa oss hele
derehel
Negative
duikke hel! (hel ikke)
dereikke hel! (hel ikke)
Your last searches