Norwegian-German translation of hemmelig dokument

Translation of the word hemmelig dokument from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

hemmelig dokument in German

hemmelig dokument
generellnoun geheime Dokumente [np]
Similar words

 
 

More examples
1.Den 23 år gamle Sarah Caroline Tisdall sendte hemmelig dokument til The Guardian.
2.En 23 år gammel sekretær i det britiske utenriksdepartementet er tiltalt for å ha lekket et hemmelig dokument til avisen The Guardian.
3.Anmodningen ble, ifølge Wall Street Journal, fremsatt i et hemmelig dokument om" Israels behov for amerikansk assistanse" i forrige måned.
4.Avisen viser til et hemmelig dokument fra de borgerlige partiene CDU og CSU, der det blant annet går frem at påtalemyndigheten har iverksatt efterforskning mot Ebertstiftelsen.
Your last searches