Norwegian-German translation of hemmelig informasjon

Translation of the word hemmelig informasjon from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

hemmelig informasjon in German

hemmelig informasjon
informasjonnoun Geheiminformation [f]

 
 

More examples
1.Kamuflert som diplomater eller vanlige ansatte på ambassaden, konsulater, handelsrepresentasjonen eller sovjetiske bedrifter jobber minst 40 personer med å innhente hemmelig informasjon om svensk teknikk, teknologi og forskning.
Your last searches