Norwegian-German translation of hente

Translation of the word hente from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

hente in German

hente
formålverb abholen
  personverb abholen
  skaffeverb holen, abholen, herbringen
Synonyms for hente
Derived terms of hente
Anagrams of hente
More examples
1.Bestemødrene på Stortingsplass" har intet å hente hos denne pensjonisten - i et intervju med Aftenposten ihøst krevet han atomvåpen i Norge, med påfølgende klar beskjed til russerne om å ligge unna, hvis ikke...
2.Bomben" ligger fremdeles der den falt ned, og lensmannen i Havøysund vil i løpet av dagen reise til Snøfjord for å hente den.
3.CDUs gruppeformann i Forbundsdagen, Alfred Dregger, uttalte på et gruppemøte at en tysk deltagelse onsdag ville ha vært" pinlig - der har vi intet å hente".
4.Det står alltid en bil klar for å hente nøklene hos den som ringer.
5.For jo mindre presten faktisk betyr i samfunnet, desto større blir behovet hans for å hente sin betydning fra det høye," sier forfatteren.
6.OBS - Her er ingenting å hente - alt av verdi er stjålet.
7.Stilling ledig"annonsene avspeiler Norges begrensede faglige ressurser innen oljevirksomheten enten det gjelder utbygging eller drift. i tillegg til ansettelse av norske eksperter må derfor selskaper som f.eks. Statoil, hente store grupper av eksperter i form av konsulenter fra utlandet.
8.Arbeiderpartiet prøver først å høste gevinst ved å spille på misnøye, og derefter forsøker de å hente gevinst ved ikke å utfordre dem som mener reformene er riktige.
9.Da politiet tok heleren som var på vei for å hente pengene som var lagt ut som åte, lå maleriene pent sammenrullet i grått papir bak i bilen.
10.De er på vei for å hente bruden, forklarte vår innvidde polske venn.
11.De fortalte meg at Deres datters venn kom for å hente en bok, sa Jørgensen.
12.De multinasjonale selskapene kommer der det er profitt å hente.
13.De som hadde en slik avtale fra før, kan også nå gå direkte til det stedlige postkontor og hente ut viktig post, opplyser han.
14.Den lærdom man kan hente fra årets øvelse vil være med på å justere planene for frakt av en brigade til NordNorge på denne måten, sier Hovland og tilføyer at det i prinsippet ikke er mindre risikabelt å frakte materiellet med tog all den stund man kun har ett jernbanespor nordover.
15.Det er fint å komme seg ut og hente inspirasjon, sier Svein Mamen på toppen av en bygård i Kirkegaten i Oslo, hvor han har sitt atelier.
16.Det er grunn til å tro at praksisen med å hente inn fødselsog personnummer har vært en særordning ved Ullersmo landsfengsel, sier fungerende byråsjef Terje Sjeggestad ved Justisdepartementets avdeling for kriminalomsorg til Aftenposten.
17.Det er i sentrum vi må hente stemmene.
18.Det er ikke som i VestTyskland eller England hvor du kan hente impulser fra bedrifter i nabobyen.
19.Det er ikke så mange penger å hente ut av dette som mange tror.
20.Det er riktig, men jeg har utvilsomt mye å hente på å bedre teknikken.
21.Det er tydelig at elever som driver med forming har behov for å utveksle ideer og hente inspirasjon på denne måten, mener høyskolelektor ved lærerhøyskolen Kari Hornæss.
22.Det finnes områder der norske bedrifter har betydelig mer å hente.
23.Det gjelder å ta vare på sin humoristiske sans og hente den frem når livet blir vanskelig, sier Vibeke.
24.Det viktigste for meg er å hente mest mulig erfaring.
25.Det viktigste må være hvorvidt det er noe å hente hvis man slår sammen institutter med faginnhold i tilknytning til hverandre, sier rektor Inge Johansen, Universitetet i Trondheim / Norges tekniske høgskole, i en kommentar.
26.Dette har ikke noe med partipolitikk eller ideologier å gjøre, men er ord som vi kan hente rett ut fra Bibelen.
27.Du kan hente deg en kaffeskvett inne på bakværelset.
28.For å hente inn de mest moderne ideer til dette bygget, har vi reist omtrent jorden rundt for å besøke internasjonale teaterhus, forteller han.
29.For å hente ut opplysninger fra den elektroniske telefonkatalogen trenges en terminal og adgang til telefon, dessuten trenges et modem.
30.Formålet med tjenesten er å hente berusede personer fra åpen gate.
Similar words

 
 

hente as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) hentehentendehentet
Indikative
1. Present
jeghenter
duhenter
hanhenter
vihenter
derehenter
dehenter
8. Perfect
jeghar hentet
duhar hentet
hanhar hentet
vihar hentet
derehar hentet
dehar hentet
2. Imperfect
jeghentet
duhentet
hanhentet
vihentet
derehentet
dehentet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde hentet
duhadde hentet
hanhadde hentet
vihadde hentet
derehadde hentet
dehadde hentet
4a. Future
jegvil/skal hente
duvil/skal hente
hanvil/skal hente
vivil/skal hente
derevil/skal hente
devil/skal hente
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha hentet
duvil/skal ha hentet
hanvil/skal ha hentet
vivil/skal ha hentet
derevil/skal ha hentet
devil/skal ha hentet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle hente
duville/skulle hente
hanville/skulle hente
viville/skulle hente
dereville/skulle hente
deville/skulle hente
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha hentet
duville/skulle ha hentet
hanville/skulle ha hentet
viville/skulle ha hentet
dereville/skulle ha hentet
deville/skulle ha hentet
Imperative
Affirmative
duhent
viLa oss hente
derehent
Negative
duikke hent! (hent ikke)
dereikke hent! (hent ikke)
Your last searches