Norwegian-German translation of hevde

Translation of the word hevde from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

hevde in German

hevde
autoritetverb geltend machen, aufrechterhalten
  uttalendeverb behaupten, festhalten an
  forsikreverb behaupten, versichern, bekräftigen
Synonyms for hevde
Derived terms of hevde
More examples
1.Det er for enkelt å hevde at motstanden mot den nye helseloven utelukkende skyldes mangel på informasjon.
2.Det er å kaste blår i øynene på vanlige lønnstakere å hevde at progresjonen virker rettferdig".
3.Disse medlemmer vil hevde at legene går fra vettet / når de vil ha takst for å sette igjen pasientene på toalettet".
4.Efter den rettspraksis som foreligger, kan vi vanskelig hevde at den er ulovlig" Det han antagelig har ment, er at streiken ikke er tariffstridig.
5.En forkynner med Bibelen i hånden kan hevde at homofilisk adferd er synd, og man må kunne advare mot det på samme måten som man kan advare mot alle former for heteroseksuelt samkvem utenfor ekteskapet.
6.En forkynner må med Bibelen i hånden kunne hevde at homofil adferd er synd" heter det i Oslo byretts enstemmige dom.
7.En forkynner må med Bibelen i hånden kunne hevde at homofil adferd er synd og advare mot det...".
8.En forkynner må med Bibelen i hånden kunne hevde at homofil adferd er synd og advare mot det på samme måte som han kan advare mot alle former for heteroseksuelt samkvem utenfor ekteskapet.
9.Franskmennene forsøker å kompensere for sine mindreverdighetskomplekser ovenfor vesttyskerne og britene ved å hevde seg ovenfor spanjolene !
10.Hun mener det er grunnlag for å hevde at barn kan lære mye av å se på TV og forøvrig finner hun det nødvendig å understreke at skremmebildene av mediets iboende skadevirkning er hentet fra en helt annen situasjon enn vår.
11.Jeg avskyr meningene dine, men jeg er villig til å dø for din rett til å hevde dem".
12.Man må i den sammenheng allikevel kunne hevde at pensjonsordningen i Staten idag er relativt god.
13.Men i fortsettelsen synes han selv å hevde noe i retning av det motsatte ; at det nettopp er slik mangel det skorter på.
14.Så langt vi vet idag," skulle Dumas ha svart," lar det seg ikke gjøre, men jeg vil heller ikke påstå at det alltid vil være umulig, eller hevde at den som forsøker er gal !
15.hevde dette er ikke å antyde at menn flest er voldsmenn, slik enkelte kvinner og menn vil ha det til.
16.Brevet er svært overdrevet, og SFT mangler grunnlag for å hevde at svovelrøken fører til større dødelighet som følge av hjerte og karsykdommer.
17.De som har fulgt med i forbundets aktiviteter vet at det ikke er grunnlag for å hevde påstander om at forbundsledelsen ikke gjør noe, skriver bladet.
18.Den viktigste oppgave for Norge er å hevde suvereniteten og ivareta det ansvar vi har påtatt oss.
19.Det er derfor helt feilaktig å hevde at skattene og avgiftene til utbyggingskommunene drar strømprisen i været.
20.Det er en fornærmelse mot det norske folk å hevde at de bare vil se" Dynastiet" på TV, sier Watkins.
21.Det er et oppkonstruert problem å hevde at det må være en motsetning mellom skolens faglige formidling og dens sosiale omsorgsfunksjon.
22.Det er galt å hevde at annenhver gassmaske som vi disponerer, er helt ubrukbare, sier direktør Tor Rolf Bryntesen i Direktoratet for sivilt beredskap til Aftenposten.
23.Det er ikke først og fremst det økonomiske som er interessant ved dette gledelige salget, men det faktum at vi har kunnet hevde oss med en norsk film på et stort utenlandsk marked, det viktigste i Europa.
24.Det er ikke grunn til å hevde at Regjeringen bruker for lite av oljeinntektene innenlands, fastslår forbundet.
25.Det er ikke korrekt å hevde at almenhetens mulighet til påvirkning svekkes når det praktiseres delegert myndighet.
26.Det er ikke min mening å hevde at alle som har forbindelse med østblokkens legale representasjon står i fare for å bli vervet som agenter.
27.Det er imidlertid ikke grunnlag for å hevde at hovedtyngden av apparatene er kommet på avveie ulovlig.
28.Det er mange detaljer som skal klaffe for at VIF skal klare å hevde seg i Europa, sier Gunder Bengtsson.
29.Det er mulig enkelte vil hevde noe slikt.
30.Det er naturlig å hevde at flere skatter og avgifter er for høye i Norge.
Similar words

 
 

hevde as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) hevdehevdendehevdet
Indikative
1. Present
jeghevder
duhevder
hanhevder
vihevder
derehevder
dehevder
8. Perfect
jeghar hevdet
duhar hevdet
hanhar hevdet
vihar hevdet
derehar hevdet
dehar hevdet
2. Imperfect
jeghevdet
duhevdet
hanhevdet
vihevdet
derehevdet
dehevdet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde hevdet
duhadde hevdet
hanhadde hevdet
vihadde hevdet
derehadde hevdet
dehadde hevdet
4a. Future
jegvil/skal hevde
duvil/skal hevde
hanvil/skal hevde
vivil/skal hevde
derevil/skal hevde
devil/skal hevde
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha hevdet
duvil/skal ha hevdet
hanvil/skal ha hevdet
vivil/skal ha hevdet
derevil/skal ha hevdet
devil/skal ha hevdet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle hevde
duville/skulle hevde
hanville/skulle hevde
viville/skulle hevde
dereville/skulle hevde
deville/skulle hevde
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha hevdet
duville/skulle ha hevdet
hanville/skulle ha hevdet
viville/skulle ha hevdet
dereville/skulle ha hevdet
deville/skulle ha hevdet
Imperative
Affirmative
duhevd
viLa oss hevde
derehevd
Negative
duikke hevd! (hevd ikke)
dereikke hevd! (hevd ikke)
Your last searches