Norwegian-German translation of hjelpe

Translation of the word hjelpe from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

hjelpe in German

hjelpe
generellverb verhindern, vermeiden, helfen
  være noens feilverb nichts dafür können
  pengerverb aushelfen
  personverb sich annehmen
  assistereverb helfen, assistieren, Beistand leisten, unterstützen, beistehen
  gagneverb nützlich sein, Vorteile bringen, Gewinn bringen
Synonyms for hjelpe
Derived terms of hjelpe
Examples with translation
Din konstant vilje til å hjelpe imponerer meg, og jeg vil følge din anbefaling.
Denne boken skal hjelpe deg å lære å skrive effektivt.
Storebroren trenger ikke å hjelpe til hjemme.
Jeg ønsker å bli lege fordi jeg vil hjelpe mennesker som er syke.
Denne boken skal hjelpe deg å skrive effektivt.
Kan jeg hjelpe folk, så gjør jeg det.
Vi må hjelpe dem som prøver å kjempe mot avhengighet.
Vi må hjelpe dem som ikke kan forsvare seg.
Vi må hjelpe dem som ikke kan hjelpe seg selv.
Den Google Oversetter kan hjelpe deg.
Kan du hjelpe oss?
More examples
1.Botta" Skaares brukne tå gjorde efterhvert så vondt at Arne Bergseng måtte hjelpe ham av banen.
2.Denne tiltrua til den treeinige Gud er det berre Anden som kan hjelpe fram i oss.
3.Det er viktig at Staten meir enn før går aktivt inn for å hjelpe til med løysinga av bustadspørsmålet for sine folk.
4.Det som foregår på skolen skal hjelpe hver enkelt elev til å realisere sine muligheter.
5.Du skal ikke hjelpe til med oppvasken, du skal ta oppvasken.
6.Gud hjelpe meg !
7.Gud hjelpe meg !
8.Hjelp oss inn på norsk sokkel, så skal vi hjelpe dere inn i den russiske oljevirksomheten", vil RaumaRepola kunne si til nordmennene.
9.Josie" tok high schooleksamen i 1981, men måtte da ta tilfeldige jobber for å hjelpe familien og spare penger til videre utdannelse.
10.Kanskje parolen" Bedre rød enn død" gir uttrykk for en ideologisk ønsketenkning som også De er smittet av ?" - og her sjønner jeg ikke hva hun mener, men siden hun tydeligvis ikke skjønner hva jeg mener, kan jeg jo hjelpe henne litt på vei.
11.Les cooperants" (De samarbeidsvillige) gir et bilde av idealistisk afrikansk ungdom, syv studenter, som beslutter å gjøre en innsats i en landsby i Kamerun for å bedre forholdene der, blant annet hjelpe til med innhøstningen.
12.Menneskevettreglene" om enkel psykisk førstehjelp er så enkle at både foreldre, søsken, kjæresten og kolleger bør kjenne dem og kunne hjelpe i krisesituasjoner, mener Arne Sund.
13.Nå har jeg gjort en kjempeinnsats for deg, og derfor kan du hjelpe meg litt".
14.Regjering og storting kan imidlertid hjelpe hovedstaden også på dette felt (vekst, nyskapning etc. i næringslivet i Oslo), ved iallfall å se på visse sider ved etableringsloven en gang til.
15.Rett bak rattet" prøver å hjelpe på dette.
16.Tro på dere selv, god faglig kunnskap og et papir som vil hjelpe dere også i det sivile".
17.Ved å støtte Aksjon Amnesty 1984 kan den enkelte bidra til å hjelpe voldsofre og deres familier juridisk og medisinsk og til å bedre organisasjonens evne til å reagere raskt på brudd på menneskerettighetene, uansett hvor de forekommer.
18.(NTBAFPReuter) Omkring 70 000 sovjetiske soldater er kommet til Afghanistan i det siste for å hjelpe til med å kontrollere grensen mot Pakistan, hevder en vestlig diplomat i Pakistans hovedstad Islamabad.
19.(NTBTT) Lederne for fire av Nicaraguas minoritetsfolk har sendt et brev til Sveriges statsminister Olof Palme der de ber ham om å hjelpe dem mot sandinistregjeringens brutale undertrykkelse.
20.(Noen oppklarende linjer kan kanskje hjelpe lesere som er gått surr i begrepene kylling, høne og høns.
21.(UPI) Amerikanske, britiske og franske minesveipere og helikoptere er nå underveis til Rødehavet hvor de skal hjelpe Egypt å rydde farvannet for miner.
22.(UPI) Et forfalsket brev som går ut på at USA har bedt det nøytrale Østerrike hjelpe NATO i tilfelle krig, er åpenbart en del av en verdensomspennende desinformasjonskampanje satt i verk av det sovjetiske efterretningsvesen KGB.
23., møtet med en annen religion og en glede som industrimann over å få hjelpe til med utviklingen.
24.Da kan jeg vel hjelpe deg, vel !
25.De første 15 rundene gikk jeg for å hjelpe Hilbert, de ti siste for meg selv, fortalte Vunderink efterpå.
26.De kan altså overhodet ikke hjelpe oss med noe som kan gi et fingerpek om hvem gjerningsmannen er ? spurte han.
27.De norske Lenker har som eneste formål å hjelpe alkoholsyke å bli friske, sier Willy Paulsen, medlem av Oslogruppen.
28.De praktiskestetiske fagene i skolen kan hjelpe elever til å lage sitt eget bilde av verden og fremtiden.
29.De spilte alle en sentral rolle i arbeidet med å hjelpe Lenin i den kommunistiske maktovertagelsen i den russiske hovedstaden, Petrograd, heter det i artikkelen.
30.De to småpikene har ofret noen av lekene sine for å hjelpe barn i det tørkerammede Afrika.
Similar words

 
 

hjelpe as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) hjelpehjelpendehjulpet
Indikative
1. Present
jeghjelper
duhjelper
hanhjelper
vihjelper
derehjelper
dehjelper
8. Perfect
jeghar hjulpet
duhar hjulpet
hanhar hjulpet
vihar hjulpet
derehar hjulpet
dehar hjulpet
2. Imperfect
jeghjalp
duhjalp
hanhjalp
vihjalp
derehjalp
dehjalp
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde hjulpet
duhadde hjulpet
hanhadde hjulpet
vihadde hjulpet
derehadde hjulpet
dehadde hjulpet
4a. Future
jegvil/skal hjelpe
duvil/skal hjelpe
hanvil/skal hjelpe
vivil/skal hjelpe
derevil/skal hjelpe
devil/skal hjelpe
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha hjulpet
duvil/skal ha hjulpet
hanvil/skal ha hjulpet
vivil/skal ha hjulpet
derevil/skal ha hjulpet
devil/skal ha hjulpet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle hjelpe
duville/skulle hjelpe
hanville/skulle hjelpe
viville/skulle hjelpe
dereville/skulle hjelpe
deville/skulle hjelpe
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha hjulpet
duville/skulle ha hjulpet
hanville/skulle ha hjulpet
viville/skulle ha hjulpet
dereville/skulle ha hjulpet
deville/skulle ha hjulpet
Imperative
Affirmative
duhjelp
viLa oss hjelpe
derehjelp
Negative
duikke hjelp! (hjelp ikke)
dereikke hjelp! (hjelp ikke)
Your last searches