Norwegian-German translation of hjulspor

Translation of the word hjulspor from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

hjulspor in German

hjulspor
hjulnoun Spurrille [f]
  dekknoun Radspur [f]
Similar words

 
 

More examples
1.Anleggsmaskiner og tunge containerbiler graver dype hjulspor i underlaget, dermed blir det vanskeligere for tunglastede privatbiler å ta seg frem mellom haugene av vinterlig efterlatenskaper.
2.At hun går klar av den tradisjonelle kristendoms verste hjulspor, gjør at lesere som ikke helt deler forfatterens grunnholdning, sikkert også med interesse vil være med på ferden.
3.De aller fleste fulgte også oppfordringen om å dekke til søppellassene sine, slik at Enebakkveien ikke blir unødig tilsøplet i Ruskens egne hjulspor.
4.Det er funnet flere fingeravtrykk og hjulspor efter en bil.
5.Dype hull og farlige hjulspor vidner om at dette stedvis er situasjonen.
6.Efterhvert temmes den til mere fast, klovtrampet og fluesurrende, for så å bli kjerrevei med leirete hjulspor og midtfelt av gress for nakne føtter.
7.Fartsgrensen er satt ned til 70 km i timen før man kjører inn i tunnelen, på grunn av hjulspor i veidekket som gjør veibanen glatt og farlig.
8.For det skal jo litt til å slette alle hjulspor.
9.Forklaringen må være gamle hjulspor og at den i tidligere år har hatt et langt mer beskjedent omfang.
10.Han beklager sterkt at en rekke veier og veisystemer i Oslo er i ferd med å bryte totalt sammen som følge av manglende vedlikehold, og at gatenettet preges av dype hull og livsfarlige hjulspor.
11.Statsråden rettet i sitt foredrag sterk kritikk mot Arbeiderpartiet som han mente" kjørte i gamle hjulspor".
12.Veistandarden var en ganske annen, og to solide fothvilere ble ødelagt da paret kjørte ned i dype hjulspor over Dovrefjell.
13.Der dype hjulspor blir stående, sørger gjerne regnet for det videre uthulende arbeidet, slik at resultatet kan bli ganske store sår i terrenget.
14.Skjemmende hjulspor i stier og løyper er blitt et tiltagende problem i Marka efterhvert som større og tyngre kjøretøyer er tatt i bruk i skogsdriften.
15.Vi har hatt ekstremt våt mark i høst, det gjør det vanskelig å unngå hjulspor, sier Anders Gimse.
16.Bilen humper seg nedover på kryss og tvers, over issvuller og svære hull, ned i dype hjulspor og svære dammer, opp igjen...
17.Dessuten bør skogeierne bli flinkere til å bøte på skaden der store hjulspor ikke har vært til å unngå.
18.Det er ikke alle som klarer å skjule alle" hjulspor" idet de forlater bilvraket på offentlig grunn.
19.Er du en stø bilkjører, kan du utforme oppkjørselen til garasjen som to hjulspor av gatesten i plenen.
20.Jeg er enig i at hjulspor kan være stygge, men samtidig trives jeg bedre i åpent skoglandskap som følge av hugst, enn i områder med bare dunkel gammel skog.
21.Kvist efter hugst i stiene og dype hjulspor er store problemer, men burde ikke være det.
22.Man kan komme langt med å planlegge virksomheten med skademinimalisering for øye og være vel vitende om at tømmerkjøringen setter større hjulspor efter seg på sommerføre enn vinterstid, at terrenget er mer utsatt på regnvåte dager enn i oppholdsvær og at bærekraftig mark tåler tømmerlassene bedre enn myrlendt terreng.
23.Med sine smale hjul graver de seg ned i terrenget og efterlater nærmest ufremkommelige traseer med dype hjulspor og gjørmehull.
24.Og efter som bilene kjørte, ble det snebunner og hjulspor i kjørebanen og dermed umulig å få vannet unna, sier veioppsynsmann Knut Hagen i Skedsmo til Aftenposten.
25.Også i de spesielle forskrifter for skogdriften i Oslomarka står det helt tydelig at stier og løyper såvidt mulig ikke skal brukes til tømmerkjøring - og hvis dette unntaksvis er helt nødvendig, skal traseen ryddes og hjulspor fylles igjen.
26.Oppstår det større hjulspor, skal disse utbedres snarest mulig efter avsluttet drift.
27.Oppstår det større hjulspor skal disse utbedres snarest mulig etter avsluttet drift.
Your last searches