Norwegian-German translation of holde nede

Translation of the word holde nede from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

holde nede in German

holde nede
kontrollverb in Grenzen halten
  priserverb niedrig halten
  personverb unterdrücken
Synonyms for holde nede
Similar words

 
 

More examples
1.Dessuten har banken satset sterkere på likviditetsstyringen for å holde nede renten på de midler banken tar inn, og det er investert i inntektsbringende virksomhet som bl.a. fondsvirksomheten.
2.Som ledetemaet i" juleoratoriet" forvanskes, forsvinner, for atter å stige brusende fulltonig frem, lar heller ikke livet seg holde nede.
3.Vekten vil hun holde nede.
4.Gammelosten pleier jeg å måtte holde nede på brødskiva med en fluesmekker.
5.Og det var samme spørsmål som bidro til å holde nede partibyttetapet i det truende negative profilspørsmålet, nemlig lønnstagerfondene, heter det i undersøkelsen.
6.Skal vi ha arbeide til alle nordmenn, så må vi også holde nede prisstigningen...
Your last searches