Norwegian-German translation of holde oppe

Translation of the word holde oppe from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

holde oppe in German

holde oppe
konstruksjonverb tragen, stützen, unterstützen, festhalten
Similar words

 
 

More examples
1.Det finnes egentlig knapt med argumenter for å holde oppe skjevhetene i dagens valgordning.
2.Det er ikke først og fremst slike attraksjoner Hemsedal trenger for å holde oppe vinterturismen, sier Hemsedal bondelag.
3.Bakgrunnen er at det til tross for omfattende støttetiltak ikke har vært mulig å holde oppe nybygningsaktiviteten for skip.
4.Det blir det muligheter for fra og med idag, når Kongen og den amerikanske ambassadør Mark Austad er tilstede ved åpningen av den store utstillingen, som vil holde oppe i hele sommer.
5.Hvor store overføringer som trengs til barnefamiliene i den forbindelse er det for tidlig å si noe om - befolkningsutvalget antyder milliardbeløp, - men det er nødvendig å holde oppe de yrkesaktive generasjoner bl.a. av hensyn til trygdenivået i de eldre generasjoner.
6.Kraftige betongelementer vil holde oppe OLflammen ved de to hoppbakkene i Sarajevo.
7.Men vi har villet holde oppe de kommunale tjenester innen helse, sykehus og sosial omsorg, sa ordføreren bl.a.
8.Nordsjø - landene følger en politikk som går ut på å maksimere sin produksjon og forøvrig søke dekning under en prisparaply som man overlater til OPEC alene å holde oppe, hevdet Seymour.
9.Vi brukte ressursene til omfattende sosial standardøkning, lengre ferie, kortere arbeidstid, en arbeidsmiljølov som kostet milliarder, 50 prosent reallønnsøkning i jordbruket i løpet av to år og vi brukte milliardbeløp på å holde oppe industri som ikke var" liv laga".
10.For å holde oppe bosettingen på landsbygda, må det opprettes flere arbeidsplasser.
11.Foruten at vi betaler 1500 kroner hver gang vi spiller videoen i NRK, håper vi på denne måten å holde oppe interessen for å hjelpe, sier Aaeng.
12.Høyskolen er opptatt av å holde oppe kvaliteten i utdannelsen.
13.Andre spekulasjoner går i retning av at SovjetUnionen holder tilbake olje i februar for å holde oppe oljeprisene og efterspørselen efter landets olje.
14.Derfor må fiskebåtrederne gå ut og søke vanlig banklån til byggingen, og rentestøtte via Eksportfinans A / S. Dette rene subsidieelement er kommet til som et politisk middel til å holde oppe virksomhet ved flere verft i en vanskelig tid.
15.Det dreier seg om å lære, holde oppe nysgjerrigheten når man nærmer seg yttergrensene for allerede ervervet erkjennelse.
16.Fordi FOU er et langsiktig virkemiddel og en investering i fremtidig konkurransekraft, må fremtidsrettede bedrifter søke å holde oppe sin FOUvirksomshet også i vanskelige tider.
17.Fordi FoU er et langsiktig virkemiddel og en investering i fremtidig konkurransekraft, må fremtidsrettede bedrifter søke å holde oppe sin FoUvirksomhet også i vanskelige tider.
18.Imens gjør staben i Det hvite hus, med Donald Regan i spissen, alt for å holde oppe det politiske press på Kongressen i presidentens navn - i håp om å vinne gehør.
19.Konservatisme er ikke å holde oppe alt som er.
20.Mållaget kan holde oppe motivasjon og aktivt arbeide for at folk skal stemme for nynorsk i sin skolekrets.
21.Og frukthandlerne" unnså seg ikke for å holde oppe like til 23 om natten !
22.Programmets ærlige beskrivelse av problemene vi vil få med å holde oppe bosettingen i distriktene understreker ytterligere hvor viktig dette er.
23.På møtet opplyste foreningens forman, assessor Færden, at sigarbutikkene i Kristiania kunne holde oppe hele natten, ifølge lukningsvedtektene.
24.Stor efterspørsel efter dollar for å finansiere budsjettunderskuddene, kombinert med streng begrensning av veksten i pengemengden i USA har de siste årene bidratt vesentlig til å holde oppe dollarrenten og dermed også dollarkursen.
25.Tanzania sliter dessuten med å holde oppe matproduksjonen og trenger sårt redskaper og kunstgjødsel, opplyser Departementet for utviklingshjelp.
26.Trepartiregjeringens problem er å vinne troverdighet for sin vilje til å holde oppe de offentlige goder når Regjeringens og enda mer Høyres profil er basert på at privat er best.
Your last searches