Norwegian-German translation of i hemmelighet

Translation of the word i hemmelighet from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

i hemmelighet in German

i hemmelighet
generellother heimlich
  hemmelighetother heimlich, im Geheimen, stillschweigend
  bedrageriother im Versteck, heimlich, im Geheimen, hinter vorgehaltener Hand
Examples with translation
Nå skal du få høre min hemmelighet. Den er ganske enkel : En kan bare se riktig med hjertet. Det vesentlige er usynlig for øyet.
Skal jeg fortelle deg en hemmelighet? Den europeiske union er i en alvorlig krise.
Kreativitetens hemmelighet er å vite hvordan man skjuler sine kilder.
Jeg vet at vi i hemmelighet ønsker at den andre skal snuble og falle.
Vet du hva menn i hemmelighet ønsker?
Similar words

 
 

More examples
1.Som det var nå, ble det i hemmelighet laget tusenvis av medaljer, jakkemerker og frimerker til minne om prisen.
2.Allikevel regner man med at thorri ble feiret i hemmelighet i mange private hjem helt frem til 1870årene.
3.Amerikanske representanter tviler ikke på Husseins vilje til å gjennomføre planen dersom det kan gjøres i hemmelighet, men det er mulig han vil trekke seg dersom det blir en åpen debatt i Kongressen.
4.At han var tilbake i sitt gamle alkoholmisbruk igjen og fortsatte å tylle i seg helt til.. apropos det, han må vel ha bunkret endel whisky i hemmelighet, ikke sant ?
5.Bare noen kilometer unna ligger Southwick House hvor general Dwight Eisenhower og hans allierte stab i hemmelighet hadde utarbeidet planene for Operasjon Overlord, kodenavnet for invasjonen.
6.Begge supermakter beskylder hverandre for å lagre kjemiske våpen i hemmelighet.
7.Coufal var ansatt ved landbrukshøyskolen, men arbeidet ved siden av i hemmelighet som prest i den katolske kirke.
8.DEN BRASILIANSKE våpenindustrien som forsyner Irak med våpen, leverer også i hemmelighet våpen til Iran gjennom mellommenn i Spania, skriver en brasiliansk avis.
9.De 47 er alle medlemmer av den tyrkiske fredsbevegelse, og det heter i tiltalen at de har" opprettet en organisasjon med sikte på å endre den konstitusjonelle orden" i Tyrkia, og at de har operert i hemmelighet.
10.De kommende to år blir det en hovedoppgave å jage" forbrytere som organiserer seg i hemmelighet".
11.Den britiske utenriksminister Geoffrey Howe sendte i januar i hemmelighet via den sveitsiske ambassade i Buenos Aires et budskap til den argentinske regjering.
12.Den i hemmelighet planlagte utskifting av pengesedlene er gjennomført, og dermed er nok mer enn en" korrupsjonsformue" gjort verdiløs.
13.Denne kampens betydning er igjen blitt understreket av presidenten i denne måneden, og i mars ble de østeuropeiske lands ambassadører i Washington innkalt til utenriksdepartementet og i hemmelighet informert om at det ville lettte forbindelsene med USA hvis de gjorde avstanden til enkelte terrorgrupper noe større enn USA mener den er.
14.Det er tidligere justisminister, fylkesmann i Telemark, Oddvar Berrefjord som sier det til Aftenposten som en kommentar til at tidligere forsvarssjef, Sverre Hamre har rettet kritikk mot exstatsråden for å ha uttalt seg om forhold som er meddelt i hemmelighet.
15.Det har vist seg lønnsomt å bruke mange års individuell oppmerksomhet på slike personer, styrke deres tilknytning med en gave i ny og ne eller andre vennligheter, eller også kompromittere vedkommende i hemmelighet slik at det blir vanskelig å nekte når en tjeneste blir forlangt.
16.Efter kontortid gikk han hjem til sitt skrivebord og noterte noter, nesten i hemmelighet.
17.En mengde norske fallskjermhoppere trosser i hemmelighet forbudet fra Norsk Luftsportforbund mot å hoppe i Trollveggen.
18.Gesse har i lang tid vært venn av og har i hemmelighet besøkt Sakharovparet i løpet av deres fire år lange eksil i Gorkij.
19.Hva russerne ikke visste var at svenskene fra utsiden i hemmelighet hadde foretatt målinger og med" en til visshet grensende sannsynlighet" kunne fastslå at ubåten førte atomvåpen.
20.I snart fire måneder hadde de gått i hemmelighet og vært lettet fordi det igjen bare var dem.
21.Mange av hans partifeller krysser derfor fingre i hemmelighet, i håp om at James Hunt skal vinne oppgjøret i North Carolina.
22.Mange er blitt henrettet i påsyn av sine egne familier, mens andre er blitt tatt av dage i hemmelighet for å unngå overfylte fengsler, ifølge den britiske avisen The Observer.
23.Men bak kulissene satt daværende sjef for rettsavdelingen i sovjetisk UD, Oleg Khlestov, som senere på høsten møtte Evensen i hemmelighet i London.
24.Men han eldes og venter å dø ; og for ikke å såre noen av sønnene lar han i hemmelighet en gullsmed lage to ringer til, som er til forveksling like originalen.
25.Operasjonen har pågått i hemmelighet, via tredjeland, av frykt for at etiopiske myndigheter skulle stanse utvandringen.
26.SOVJETUNIONEN har i hemmelighet forsynt NordKorea med raketter som kan bære kjernefysiske stridshoder, hevder USAs tidligere sikkerhetspolitiske rådgiver Zbigniew Brzezinski.
27.Selv om forhandlingene føres i hemmelighet, har Peking de siste uker løftet ytterligere på sløret når det gjelder hvordan kineserne tenker seg at Hongkong skal styres i fremtiden.
28.YENTL" handler om en ung kvinne, lidenskapelig kunnskapstørst, som i hemmelighet undervises av sin lærde far.
29.Å gå bak ryggen på et menneske i hemmelighet.
30.Dr. Nasr Hamudi i det egyptiske atomforskningssenter, Cairo, bekrefter at den irakske reaktoren (som ble bombet av Israel) i hemmelighet produserte plutonium av" våpengrad" (fremstilling av atombomber) i de" hete cellene" i reaktoren.
Your last searches