Norwegian-German translation of ikke gi opp

Translation of the word ikke gi opp from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

ikke gi opp in German

ikke gi opp
motstandverb aushalten, standhalten, durchhalten, nicht aufgeben
Examples with translation
Denne gitaren er så dyr at jeg ikke kan kjøpe den.
Jeg vet ikke.
Haruki har ikke mye penger med seg.
Jeg kan ikke ta imot denne gaven.
Jeg likte henne ikke i begynnelsen, men nå gjør jeg det.
Beklager, men vi tar ikke sjekker.
Hun snakket for fort, slik at jeg ikke forstod.
Verden er som en bok, og de som ikke reiser leser bare en side.
Alle hester er dyr, men ikke alle dyr er hester.
«Jeg kan ikke tape,» svarte Djevelen. «Alle dommerne er her nede i Helvete.»
Jeg vet ikke hva det er.
Jeg har ikke lyst til å spise ute i kveld.
Så vidt jeg vet har ikke romanen blitt oversatt til japansk.
På atomnivå ser vi kvantemekaniske effekter som ikke kan forklares med klassisk mekanikk.
Han røyker ikke.
Faren min trodde at folk som ikke greide å tjene til livets opphold i Japan var late.
Fortalte du ham ikke noen ting?
Han valgte å bo i Tokyo og ikke i Osaka.
Kapitalmarkedet er ikke lenger det det var for noen år siden.
Arbeidsmarkedet er ikke mettet.
Similar words

 
 

More examples
1.Det gjelder å komme fort frem til det man er opptatt av og så stå på og ikke gi opp.
2.Jeg beklager dypt Deres beslutning, og vil ikke gi opp håpet om at den vil bli gjort om.
3.Vi kan ikke gi opp, presiserer hun.
4.Vi må ikke gi opp og støte fra oss de frafalne.
5.Kampen om gullmedaljene vil han ennå ikke gi opp, men han innrømmer at det meste taler for at Vålerengen også i år vinner" krigen", selv om det er mulig å slå laget i ett enkelt slag.
6.Man kan ikke gi opp, det vil alltid komme lysere tider.
7.Men de må ikke gi opp ! sier Else Margrethe Jacobsen.
8.Men også her må man ta tiden til hjelp og ikke gi opp efter noen ukers svetting takt i takt med ny uketabell for inntak av de riktige antall kalorier.
9.Men vi er i gang, og vi må ikke gi opp for vår egen skyld.
10.Men vi ser på dette som en prinsippsak for alle kvinner i arbeidslivet, og vil ikke gi opp.
11.Selle ville imidlertid ikke gi opp.
12.Statsminister Thatcher sa at hun var mere skuffet enn sint over utfallet av toppmøtet, men hun vil ikke gi opp kampen for å utjevne hva hun ser som skjevhetene i budsjettbidragene.
13.Så besteforeldre bør ikke gi opp.
14.Vi er nødt til å beskytte oss selv, men vi kan ikke gi opp.
15.Vi kan ikke gi opp bestrebelsene for å finne frem til en forsvarlig arbeidsordning i Stortinget.
16.Vi må ikke gi opp de langsiktige bestrebelsene på å redusere vårt kostnadsnivå, sier han.
17.Vi må ikke gi opp egenproduksjonen av plater her i Norge.
18.Du er ofte trett på treninga, men du vet at du kan ikke gi opp for du skylder de andre på laget å stå på !
19.Jeg er lei for at det er siste dagen her, men jeg vil ikke gi opp svømmingen.
20.Jeg kan ikke gi opp, for da risikerer jeg ikke å få se henne i ytterligere to eller tre år.
21.Jeg kan ikke gi opp.
22.Men vi kan ikke gi opp å tro at den gode litteraturen blir oppdaget før eller senere.
23.OSLO SAMVIRKELAG vil ikke gi opp møbelsalg selv om det ender med avvikling av SInteriør i Henrik Ibsens gate.
24.Vi kan da ikke gi opp nå, sa forsvarsminister Anders C. Sjaastad, overbevist om at Høyre iallfall ikke har tapt noe på valgkampens hete sikkerhetspolitiske debatt.
25.Vi må iallfall ikke gi opp, sier de to ungdomsarbeiderne.
26.Vi må ikke gi opp tanken på fornuft i de dager som gjenstår til budsjettet skal sluttbehandles.
27.Vi vil ikke gi opp vår kamp for uavhengighet, sa en talsmann for kanakenes sosialistiske nasjonale frigjøringsfront (FLNKS) idag.
28.Vi vil imidlertid ikke gi opp uten sverdslag.
29.De vil ikke gi opp.
30.De ville ikke gi opp alkoholen eller andre sider ved gatelivet - men snakket godt for seg om boligønske, så det ble en ordning gjennom offentlige organer" dagen derpå".
Your last searches