Norwegian-German translation of ikke vise seg

Translation of the word ikke vise seg from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

ikke vise seg in German

ikke vise seg
synverb außer Sichtweite
Similar words

 
 

More examples
1.Disse kostnadene vil ikke vise seg i kvadratmeterprisene.
2.For ikke lenge siden skulle kvinnene derfra ikke vise seg utendørs uten slør.
3.Han fikk heller ikke vise seg på franske veddeløpsbaner.
4.Hvert 30. år tar vi et nytt gjennomsnitt, og endringer vil derfor ikke vise seg før i 1991, forklarer Austlid.
5.I mange år fikk han ikke vise seg offentlig.
6.De måtte ikke vise seg over dekk i sine grønne Wehrmachtuniformer for ikke å røbe at det dreide seg om en troppetransport.
7.Kvinnene skal være hjemme, ikke vise seg ; sjalusi er nemlig et dominerende trekk hos den italienske mann.
8.Presidenten kunne ikke vise seg for innlatende i dette ømtålige spørsmål - det måtte gjøres klart at det ikke er Indonesia, men Kina som ber om å få forbindelsene gjenopptatt.
Your last searches